ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ျပည္သူႏွင္႕ေတြ႔ဆံုစည္း႐ံုးေဟာေျပာ

 

တမူး ေအာက္တိုဘာ ၈

တမူးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဦး႐ိုထန္းပြီး ယာတို႔သည္ ယမန္ေန႔က ခမ္းပါတ္ (၂)ႏွင့္(၁)ရပ္ကြက္ျပည္သူမ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေဟာေျပာခဲ့သည္။ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေအာင္ကိုလတ္က မဲထည့္နည္းစနစ္ကိုရွင္းျပျခင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းက မိတ္ဆက္စကားေျပာၾကားျခင္း၊ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒က ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အဆိုပါ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးပြဲသို႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ျမင့္သိန္း၊ တိုင္းေကာ္မတီဝင္ ဦးမင္းမင္းေဇယ်ာျမင့္၊ ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္မွ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားလည္း တက္ေရာက္အားေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

ကိုကိုေရႊ(တမူး)