ဗဟိုအမ်ဳိးသမီးညီလာခံအႀကိဳႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲက်င္းပ

 

ေနာင္ခ်ဳိ ေအာက္တိုဘာ ၇

ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ယမန္ေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီက ဗဟို အမ်ဳိးသမီးညီလာခံ အႀကိဳႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲက်င္းပရာ ျပည္နယ္ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးခင္ ေမာင္ခ်ိဳ၊ ခ႐ိုင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးမွ ခ႐ိုင္အတြင္းေရး မွဴးဦးသန္းထိုက္ ေဇာ္၊ တာဝန္ရိွ ေကာ္မတီဝင္ ဦးေအာင္ဝင္းေလးႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးခ်ိန္ႀကီးႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ျမင့္ႏိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ ေက်းဥကၠ႒မ်ား၊ ရပ္ေက်းအသီး သီးမွ ပါတီဝင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား စုစု ေပါင္းအင္အား ၂၂၃ ဦးတက္ ေရာက္ၾကသည္၊။

အခမ္းအနားကို ႏိုင္ငံေတာ္ အလံအေလးျပဳျခင္းျဖင့္ စတင္ ခဲ့ၿပီး အဖြင့္အမွာစကားကို ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ဦးခ်ိန္ႀကီးကေျပာၾကား ေပးခဲ့ၿပီး ေစ်းရပ္ကြက္၊ ေတာင္ ရပ္ကြက္အမ်ိဳးသမီးပရဟိတအဖြဲ႔ မ်ားအား ေထာက္ပ့ံေၾကးခ်ီးျမႇင့္ ျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ ဝင္ဦးၫြန္႔ဝင္း၏ဇနီး က်န္းမာေရး အတြက္ေထာက္ပ့ံေပးအပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။