တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

 

တနသၤာရီ ေအာက္တိုဘာ ၇

တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္ စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ပါတီဝင္အင္အားတိုးပြားေရးအတြက္ ကြင္းဆင္းစည္း႐ံုးေဆာင္ရြက္ရန္လုပ္ ငန္းညိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၈နာရီ ၁၅ မိနစ္က ဘိုးဘြား ရိပ္သာဓမၼာ႐ံု၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ ၿမိဳ႕ နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးထင္ေပၚက ၿမိဳ႕ နယ္ပါတီ၏ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္စုအလိုက္ပါတီဖြဲ႔စည္းပုံအေျခ အေန၊လူငယ္ေရးရာႏွင့္အမ်ဳိးသမီး ေရးရာဖြဲ႔စည္းပုံအေျခအေနကို ရွင္း လင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးဦးသန္းႏိုင္က ပါတီ ဝင္အင္အားအေျခအေန၊ ပါတီဝင္ မ်ားကေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ ပါတီ ဝင္ေၾကးႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ေၾကးအေျခ အေန၊ ၄င္းမွရရွိသည့္ ပါတီဝင္ ေၾကးမ်ားကို ပါတီရန္ပုံေငြအျဖစ္ ထားရွိၿပီး မိမိတို႔ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ၌ ျပန္လည္အသုံးျပဳခဲ့ေၾကာင္း ရွင္း လင္းေျပာၾကားျပီး ပါတီဝင္အင္ အားတိုးပြားလာေရးအတြက္ ၿမိဳ႕ နယ္/ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား ႏွင့္ ေက်းရြာခြဲမ်ားရွိ ပါတီဝင္မ်ား ပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္ကာျပည္သူမ်ား ထံသို႔ကြင္းဆင္းေတြ႔ဆုံ၍မိမိပါတီ ၏မူဝါဒလမ္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္း ကာ စည္း႐ံုးေဆာင္ရြက္ရမည့္ ပါတီ၏ စည္း႐ံုးေရးေရွ႕လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး အစည္းအေဝးကို နံနက္ ၈ နာရီ မိနစ္ ၅ဝ အတြင္ ရပ္နားခဲ့သည္။

ယင္းအစည္းအေဝးသို႔ ခ႐ိုင္ ေကာ္မတီဝင္ဦးသန္းျမင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးထင္ေပၚ၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီနာယကႀကီး ဦးယုံဘီး၊ ၿမိဳ႕ နယ္အတြင္းေရးမွဴး၊ ဘ႑ာေရး မွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္/ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္စုေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ပါတီလူ ငယ္/အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ပါတီ ဝင္ထုမ်ားစုစုေပါင္းအင္အား၇၅ ဦးတက္ေရာက္ေၾကာင္းသိရသည္။