စုေပါင္းပါတီဝင္အဆုိျပဳလႊာေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ပါတီဝင္အသိအမွတ္ျပဳလႊာေပးအပ္ပြဲသုိ႔ ပါတီဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ကရင္ျပည္နယ္တာဝန္ခံတက္ေရာက္

 

ေကာ့ကရိတ္ ေအာက္တိုဘာ ၇

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈ ေဆာင္ ကရင္ျပည္နယ္တာဝန္ခံ ဦးသူရိန္ေဇာ္သည္ ကရင္ျပည္နယ္ ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစန္းကုိ လုိက္ပါ၍ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ လႈိင္ဝေက်းရြာရွိ လႈိင္ဝဆရာေတာ္ အားဖူးေျမာ္၍ သကၤန္းႏွင့္ နဝကမၼ အလွဴေငြက်ပ္ ၃ဝဝဝဝ ဆက္ ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ လႈိင္ဝဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းဓမၼာ႐ံုတြင္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက စုေပါင္းပါတီဝင္ အဆုိ ျပဳလႊာေပးအပ္ပြဲႏွင့္ ပါတီဝင္ အသိ အမွတ္ျပဳလႊာျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ သည္။ အခမ္းအနားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ သီခ်င္းသီဆုိ၍ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ကရင္ ျပည္နယ္တာဝန္ခံႏွင့္ျပည္နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးတုိ႔က အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ေရေက်ာ္ႀကီး ေက်းရြာအုပ္စုရွိ စုေပါင္းပါတီဝင္ အဆုိျပဳလႊာ ၂၁ဝကုိ ေက်းရြာပါတီ ဥကၠ႒က ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒သုိ႔ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဌာနခ်ဳပ္မွလွဴဒါန္းေသာ အဝတ္ အထည္မ်ားႏွင့္ ၾကက္မတြန္းကုန္း ေက်းရြာတြင္းလမ္းျပဳျပင္ရန္ အလွဴ ေငြက်ပ္ ၂ဝဝဝဝဝ ကုိ ကရင္ျပည္ နယ္တာဝန္ခံ ဦးသူရိန္ေဇာ္က ေပး အပ္ရာ ေက်းရြာပါတီဝင္ကုိယ္စား လွယ္တစ္ဦးစီကလက္ခံရယူခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕နယ္ပါတီမွပအုိဝ့္ယဥ္ေက်း မႈအတြက္ အလွဴေငြက်ပ္ ၃ဝဝဝဝ ကုိေပးအပ္ရာ ပအုိဝ့္ယဥ္ေက်းမႈ ေခါင္းေဆာင္က လက္ခံရယူခဲ့ သည္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီသို႕ဝင္ ေရာက္ရျခင္းအေၾကာင္းကုိ ေက်း ရြာသားတစ္ဦးက ရွင္းလင္းေျပာ ၾကားၿပီး ျပည္နယ္ပါတီအတြင္း ေရးမွဴးက ပါတီဝင္အသိအမွတ္ျပဳ လႊာမ်ားျပန္လည္ေပးအပ္ရာ ေက်း ရြာပါတီဝင္တစ္ဦးက လက္ခံရယူ ခဲ့သည္။ ကရင္ျပည္နယ္တာဝန္ခံ ႏွင့္အဖြဲ႕က တက္ေရာက္လာေသာ ပါတီဝင္အသစ္မ်ားကုိ ရင္ထုိးတံ ဆိပ္မ်ား တပ္ဆင္ေပးခဲ့သည္။ အခမ္းအနားကုိ ”ဒုိ႔ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီ”သီခ်င္းသီဆုိ၍ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ သည္။

အခမ္းအနားသုိ႔ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ မ်ား၊ ႐ံုးဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ၇၅ဦး ႏွင့္ ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ ပါတီဝင္အင္အား ၃ဝ၅ ဦး စုစု ေပါင္းအင္အား ၃၈ဝ တက္ေရာက္ ခဲ့သည္။ နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ အခမ္းအနားၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ကရင္ ျပည္နယ္တာဝန္ခံ ဦးသူရိန္ေဇာ္ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ လႈိင္ဝဆရာေတာ္အား ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ လႈိင္ဝေက်းရြာတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ မုိးရာသီအလြတ္တန္း ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ တတိယဆုအတြက္ အလွဴေငြကုိ ကရင္ျပည္နယ္ပါတီမွ ထည့္ဝင္ေငြက်ပ္ ၁ဝဝဝဝဝ၊ ခ႐ုိင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီမွ ထည့္ဝင္ေငြက်ပ္ ၅ဝဝဝဝ စုစုေပါင္းက်ပ္ ၂ဝဝဝဝဝ ေပးအပ္ရာ လႈိင္ဝေက်းရြာ ေဘာ လံုးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ဦးေရေက်ာ္ေမာင္က လက္ခံရယူ ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။