ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ ႏ်ဴကလီးယား ဒံုးက်ည္ထိပ္ဖူး ၆၀ မွ်ထိ ရွိေနႏိုင္ဟု ေတာင္ကိုရီးယားခန္႔မွန္း

ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ ႏ်ဴကလီးယား ဒံုးက်ည္ထိပ္ဖူး ၆၀ မွ်ထိ ရွိေနႏိုင္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား အစိုးရ အရာရွိ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းသည္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ ပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတာင္ကိုရီးယား အစိုးရပိုင္းက ပထမဆံုးအႀကိမ္ တရားဝင္ မွတ္ခ်က္ေပးမႈလည္း ျဖစ္လာသည္။

ကိုရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ဝန္ႀကီး ခ်ိဳေျမာင္ဂြန္းက ေျမာက္ကိုရီးယား ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ စြမ္းရည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကို “ေတာင္ကိုရီးယား ေထာက္လွမ္းေရး ေအဂ်င္စီ ေတြရဲ႕ ခန္႔မွန္းမႈအရ ထိပ္ဖူး ၂၀ ကေန ၆၀ ၾကားေလာက္ ရွိပါလိမ့္မယ္”ဟု ေျဖၾကားသြားခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယား၏ အမ်ိဳးသား ေထာက္လွမ္းေရးဌာနကမူ ဝန္ႀကီး၏ စကားႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္ မွတ္ခ်က္မွ် မေပးခဲ့ေခ်။ ခ်ိဳက မိမိ၏ စကားသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားကို ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ႏုိင္ငံ တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္သည့္ သေဘာထားမ်ိဳး မပါရွိဟုလည္း ျပန္လည္ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ႏ်ဴကလီးယားဗံုးမ်ား စမ္းသပ္ ေဖာက္ခြဲခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ၎တို႔ ပိုင္ဆုိင္ထားသည့္ ႏ်ဴကလီးယား ထိပ္ဖူး အေရအတြက္ကို မည္သည့္အခါကမွ် တရားဝင္ မေၾကညာခဲ့ေခ်။ ႏုိင္ငံတကာ လက္နက္ေရးရာ ပညာရွင္မ်ားကမူ ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ လက္နက္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ ပလူတိုနီယမ္ ေပါင္ခ်ိန္ ၁၁၀ မွ် အနည္းဆံုး ရွိေနမည္ဟု သံုးသပ္ထားသည္။ ထိုပမာဏသည္ ႏ်ဴကလီးယား ဒံုးက်ည္ထိပ္ဖူး ၈ ခုမွ် ျပဳလုပ္ရန္ လံုေလာက္သည္။

ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကမူ စတန္းဖို႔ဒ္ တကၠသိုလ္မွ ႏ်ဴကလီးယား ပညာရွင္ ဆိုင္ဖ႐ိုက္ဒ္ ဟက္ကာက ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ပစၥည္း အမ်ိဳးအစား ၂၅ ခုႏွင့္ ၃၀ ၾကား ရွိလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား အစိုးရသည္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ဖ်က္သိမ္းေရး ကိစၥကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အေမရိကန္ႏွင့္ မူအားျဖင့္ သေဘာတူထားေသာ္လည္း အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ပီပီျပင္ျပင္ မျဖစ္ေျမာက္ေသးသည့္အေပၚ ႏုိင္ငံတကာ ေလ့လာသူမ်ားက ေဝဖန္လ်က္ ရွိသည္။

Ref: Fox News