ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာစန္းေရႊ(ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္)မွ သံတြဲခရိုင္၊ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္၊ ဂြၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ(၄)ရက္ေန႔ နံနက္(၀၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ သံတြဲခရိုင္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီရံုး အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ျပည္နယ္၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္/ေက်းပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲအခမ္းအနားတစ္ရပ္ကို က်င္းပခဲ့သည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာစန္းေရႊ(ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္)မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ျပည္နယ္ေကာ္မတီ၀င္ ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာတာ၀န္ခံ ေဒၚခိုင္ဇင္ဦးမွ အမ်ိဳးသမီးညီလာခံအႀကိဳႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲက်င္းပေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ သံတြဲခရိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ဇင္မွ သံတြဲခရိုင္ပါတီ၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈအား လည္းေကာင္း၊ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးစန္းႏိုင္မွ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈအားလည္းေကာင္း၊ ဂြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးျမင့္ေအာင္မွ ဂြၿမိဳ႕နယ္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈအားလည္းေကာင္း၊ ရပ္/ေက်းပါတီ ဥကၠ႒မ်ားမွ လိုအပ္သည္မ်ားအား တင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းေ၀(ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္)မွ ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠ႒မ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ အက်ယ္တ၀င့္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာစန္းေရႊ (ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္)မွ နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားကို ေန႔လည္(၁၂း၃၀)အခ်ိန္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆံုးခဲ့သည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာစန္းေရႊ(ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္)၊ ျပည္နယ္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းေ၀(ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္)၊ ျပည္နယ္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးတင္ေမာင္သန္း၊ ျပည္နယ္အမ်ိဳးသမီးေရးရာတာ၀န္ခံ ေဒၚခိုင္ဇင္ဦး၊ သံတြဲခရိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ဇင္ႏွင့္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ သံတြဲ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ ဦးစန္းႏိုင္ႏွင့္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠ႒မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား(၇၈)ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

TM