႐ုရွားႏုိင္ငံ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ က ဆီးရီးယားႏုိင္ငံ အား S-300 ေလေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးစနစ္ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား

႐ုရွား ႏုိင္ငံ ၏ S-300 ေလေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး စနစ္ အား ျမင္ေတြ႕ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ေမာ္စကို ၊ ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္

႐ုရွား ႏုိင္ငံ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး Sergey Shoygu က ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္ တြင္ ႐ုရွား ႏုိင္ငံ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အေနျဖင့္ ဆီးရီးယား ႏုိင္ငံ ေလေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး စြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ရန္ ႏွင့္ ႐ုရွား ႏုိင္ငံ အစိုးရ တပ္ဖြဲ႕ တို႕ ၏ လံုျခံဳေရး အတြက္ S-300 ေလေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး စနစ္ အား ဆီးရီးယား ႏုိင္ငံ သို႕ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ကရင္မလင္ နန္းေတာ္ ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ႐ုရွား ႏိုင္ငံ သမၼတ ပူတင္ ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ႐ုရွား ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ဆီးရီးယား ႏုိင္ငံ အား S-300 ေလေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး စနစ္ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ေလေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး စနစ္ တြင္ ေရဒါ ၊ တည္ေနရာ အတည္ျပဳစနစ္ ၊ ညႊန္ၾကားမႈယာဥ္ ႏွင့္ ဒံုးက်ည္ ပစ္လႊတ္စင္ စသည့္ ပစၥည္း ကိရိယာ ေပါင္း ၄၉ မ်ိဳးပါဝင္ၿပီး အီလက္ထေရာနစ္ စစ္ဆင္ေရး စနစ္ ကိုလည္း စြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

႐ုရွား ႏုိင္ငံ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး က ေလေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး စနစ္ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ကိရိယာမ်ားကို ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံ သို႕ စတင္ ေထာက္ပံ့ေနၿပီး သက္ဆိုင္ရာ သင္တန္း ပို႕ခ်မႈ ကိုလည္း ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္ မတိုင္မီ ၿပီးစီးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ဆီးရီးယား ႏုိင္ငံ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အေနျဖင့္ S-300 ေလေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး စနစ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ဆိုင္ရာ ၃ လ ၾကာ သင္တန္း ကို ဆက္လက္ တက္ေရာက္သြားၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ တြင္ ႐ုရွား ႏုိင္ငံ ၏ Ilyushin Il-20 ကင္းေထာက္ ေလယာဥ္ က ဆီးရီးယား ၏ မွားယြင္း ပစ္ခတ္မႈ ကို ခံခဲ့ရၿပီး ေလယာဥ္ ေပၚရွိ ႐ုရွား တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၁၅ ဦး က်ဆံုး ခဲ့ရသည္။ ႐ုရွား ႏုိင္ငံ က အစၥေရး ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ဆီးရီးယား ႏုိင္ငံ အတြင္း ဗံုးၾကဲ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တာဝန္မဲ့စြာ ႐ုရွား ႏုိင္ငံ ေလယာဥ္ အား အကာအကြယ္ အျဖစ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဆီးရီးယား ေလေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးစနစ္ ၏ ပစ္ခတ္မႈကို ခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ႐ုရွားႏုိင္ငံ ႏွင့္ ဆီးရီးယားႏုိင္ငံ သမၼတ တို႕က ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဆီးရီးယား ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ႐ုရွား တပ္ဖြဲ႕လံုျခံဳေရး ႏွင့္ ဆီးရီးယား ေလေၾကာင္းကာကြယ္ေရး စနစ္ စြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ S-300 ေလေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးစနစ္အား ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိ ရသည္။

(Xinhua)