မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ေဘာလုံးအသင္းအတြက္ အားကစားပစၥည္းမ်ားလွဴဒါန္း

 

မဘိမ္းေအာက္တိုဘာ ၂

မိုးမိတ္ခ႐ုိင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီအတြင္းေရးမွဴးဦးျမင့္လိႈင္၊ ခ႐ုိင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ဦးတိုးျမင့္ ေအာင္၊ မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေဇာ္လြင္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ဝယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးခင္ေမာင္ေရႊတို႔သည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၈နာရီက ကုန္းမခံ ေက်းရြာသို႔သြားေရာက္ၿပီး အမ်ိဳး သားေဘာလုံးအသင္းႏွင့္အမ်ိဳး သမီးေဘာလုံးအသင္းမ်ားအား ဂိုးတိုင္၊ ဂိုးပိုက္ႏွင့္ေဘာလုံးမ်ား အားလည္းေကာင္း၊ နမ့္ပုံးပုံးရပ္ ကြက္ေဘာလုံးအသင္းအား ေဘာ လုံးမ်ားကိုလည္းေကာင္းလွဴဒါန္း ၾကရာ ေက်းရြာအုပ္စုပါတီဥကၠ႒ ႏွင့္ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးေဘာ လုံးအသင္းမ်ားက လက္ခံရယူခ့ဲ ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဇာ္လြင္(မဘိမ္း)