ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ကမာဝက္ေက်းရြာ၌ ရြာလုံးကြၽတ္ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴ

 

ေမာ္လၿမိဳင္ ေအာက္တုိဘာ ၁

မြန္ျပည္နယ္ မုဒုံၿမိဳ႕ကမာဝက္ေက်းရြာ၌ ယမန္ေန႔နံနက္ ၁၁ နာရီက ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ုိင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီႏွင့္ ကမာဝက္ၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သားၿမိဳလုံးကြၽတ္ ဆြမ္းဆန္စိမ္း ေလာင္းလွဴၾကေၾကာင္း သိရသည္။ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္ ကမာဝက္ေက်းရြာ တြင္ ရြာလုံးကြၽတ္ ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴပြဲက်င္းပရာ၊ ဆြမ္း ဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴပြဲသုိ႔ ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ုိင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးစုိးထြန္း မုဒုံၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္သက္တင္ႏွင့္ ရပ္/ေက်းပါတီ ဥကၠ႒မ်ား၊ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္း ၂၅ဦးခန္႔သည္ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္၊ သီလရွင္အပါး ၃ဝဝဝ ေက်ာ္အား ဆြမ္းဆန္စိမ္း တစ္တင္းခြဲအိတ္ ၁၅ အိတ္ေလာင္းလွဴခဲ့ ၾကေၾကာင္း သိရသည္။