ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္တြင္ အေျခခံကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၂) ဖြင့္ပြဲက်င္းပ

 

ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၁

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဌာန ခ်ဳပ္ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းခန္းမ၌ ကြန္ပ်ဴတာအေျခခံသင္တန္းအမွတ္ စဥ္(၂)ဖြင့္ပြဲကို ယမန္ေန႔နံနက္ ၉ နာရီ ခြဲတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းဖြင့္ပြဲသို႔ ဌာနခ်ဳပ္မွဴးဦးေသာင္းေရႊက တက္ ေရာက္အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေျပာၾကားရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ၏ ပါတီဝင္မ်ား၊ ႐ံုးလုပ္ငန္း ဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ပါတီစြမ္းေဆာင္ ရည္ျမင့္မားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းသည္လည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ သင္တန္းသားသင္တန္းသူမ်ားအေန ျဖင့္လည္း အေလးဂ႐ုျပဳမွတ္သား ေလ့က်င့္သြားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သင္တန္းဖြင့္ပြဲသို႔ပါတီဌာန ခ်ဳပ္ဌာနမွဴးဦးေသာင္းေရႊႏွင့္ အတူ ဌာနမွဴးမ်ား၊ဒုဌာနမွဴးမ်ား၊ ဌာန တာဝန္ခံမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသား ၁၅ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ရဲနႏၵ