ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအမ်ဳိးသမီးညီလာခံအႀကိဳညႇိႏိႈင္းစည္းေဝး

 

ေခ်ာက္ ေအာက္တုိဘာ ၁

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အမ်ဳိးသမီးညီလာခံအႀကိဳညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးႏွင့္ ေရးရာအလိုက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးကို ယမန္ေန ့နံနက္ ၁ဝနာရီက ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး႐ံုးအစည္းအေဝးခန္းမေဆာင္ တြင္ က်င္းပသည္။
အဆိုပါညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးသို႕ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ဦးဝင္းႏိုင္ဦး၊ အတြင္းေရးမွဴးဦးသန္းလိႈင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေရးရာ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရန္ေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အစီအစဥ္အရ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ဦးဝင္းႏိုင္ဦးႏွင့္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းလိႈင္တို႕က လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုေျပာၾကားၿပီး တက္ေရာက္လာ သည့္ေရးရာေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရန္ေကာ္မတီဝင္မ်ားက ေရွ႕လုပ္ငန္း စဥ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးေရးရာညီလာခံအတြက္ အႀကိဳညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားကို ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ႏြယ္နီႏိုင္(ေခ်ာက္)