ဖ်ာပုံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ အမ်ိဳးသမီညီလာခံအႀကိဳ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပျပဳလုပ္

 

ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ အမ်ိဳးသမီးညီလာအႀကိဳ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔ 1.10.2018 ရက္ေန႔တြင္ ခ႐ိုင္သင္တန္းေက်ာင္း
ဇမၺဴတလူခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ တိုင္းအမ်ိဳးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္ဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ တာဝန္ခံေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠဌ ၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ တာဝန္ခံေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရံေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာ ပါတီဥကၠဌႏွင့္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ ဝင္မ်ား စုစုေပါင္း 210 ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အလံကိုအေလးျပဳ ျခင္း၊ အခမ္းအနားက်င္းပရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ႐ွင္းလင္းျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ပါတီၿခံဳပုဝါ 50 အား ခ႐ိုင္ပါတီမွ ေပးအပ္လွဴဒါန္းျခင္း၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ စာတမ္း 4 ေစာင္အား ဖတ္ၾကားျခင္း၊ တိုင္းပါတီအမ်ိဳးသမီးညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားအား အတည္ျပဳ ျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌက ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားၿပီး ျပည္ ခိုင္ ၿဖိဳး ေဟ့သီခ်င္းကို စုေပါင္းသီဆို၍ အခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပခဲ့ပါသည္။