ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး


ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၂၇

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ေအာင္ (နယ္ေျမတာဝန္ခံ) သည္ ယမန္ေန႔ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီက မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုးခန္းမ၌ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းလိႈင္၊ အတြင္း ေရးမွဴး ဦးတင္ရွိန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားအား ေတြ႕ဆံု၍ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ လက္ရွိစည္း႐ံုး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ထားမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ေရးရာအလိုက္ေဆာင္ ရြက္ထားမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လမ္းၫႊန္မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာ္စိုးမိုး(မဂၤလာေတာင္ညြန္႔)