ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ေရႊကူၿမိဳ႕တြင္ ျပည္နယ္ ခ႐ုိင္ ၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ေက်းပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံ

 

ေရႊကူ၊ စက္တင္ဘာ ၂၇

ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုးသိန္းသည္ ျပည္နယ္၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ေက်းပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားအား ေတြ႕ဆုံပဲြကို ယမန္ေန႔ မြန္းလဲြ ၁ နာရီက ေရႊကူၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ႐ုံး၌က်င္းပရာ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုးသိန္း၊ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးဝင္းေမာင္သိန္း၊ ခ႐ိုင္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေဇာ္ေလး၊ ဘ႑ာေရးမွဴးဦးေက်ာ္စြာဝင္းႏွင့္ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးျမဦး၊ ေရႊကူၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထိုက္၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးျမင့္သန္းဦးႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ေက်းပါတီ ဥကၠ႒ႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္း ၁၁၅ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
အခမ္းအနားတြင္ ေရႊကူၿမိဳ႕ နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းက ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ၏စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနအား ရွင္းလင္းတင္ျပခ့ဲၾက၍ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရး မွဴး ဦးစိုးသိန္းက လက္ရွိျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခ့ဲၿပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ားက သိရွိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းေဆြးေႏြးတင္ျပခ့ဲၾကရာ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးဝင္းေမာင္သိန္းက တင္ျပခ်က္မ်ား အေပၚ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခ့ဲၿပီး ေဆြးေႏြးပဲြကို မြန္းလြဲ ၃ နာရီတြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆီမီးခံု-နန္းရီ