ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ က်ဳံဘုိင္းေက်းရြာတြင္ ကရင္ျပည္နယ္တာဝန္ခံ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ

 

ေကာ့ကရိတ္ စက္တင္ဘာ ၂၇

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ကရင္ျပည္နယ္တာဝန္ခံ ဦးသူရိန္ေဇာ္သည္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ က်ဳံဘုိင္းေက်းရြာရွိ ေကာ့သာစူးႏွင့္ ေကာ့ေဒးဆုိင္ဆရာေတာ္အား ဖူးေျမာ္၍ သကၤန္းႏွင့္ နဝကမၼအလွဴေငြမ်ား ဆက္ကပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ယမန္ေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေက်းရြာဓမၼာ႐ုံ၌ ေက်းရြာရွိပါတီဝင္အင္အား ၁၅ဝ တို႔အား ယေန႔ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ တုိင္းျပည္အေျခအေန၊ စီးပြားေရးအေျခ အေနတုိ႔ကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။