အခမဲ့က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေဆာင္ရြက္

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ ေဒါက္တာစိုးမင္းေခါင္းေဆာင္ သည့္ ၿဖိဳးေစတနာအခမဲ့နယ္လွည့္ေဆးကုသေရး အဖြဲ႕တို႕ပူးေပါင္း၍ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္ နံနက္ ၁ဝ နာရီမွ မြန္းလြဲ ၃ နာရီထိ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီေကာ္မတီ႐ံုး၌ အခမဲ့က်န္းမာေရး ေစာင့္ ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိန္ဝင္း(YGN)