ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ႏွင္႕ ကရင္နီအမ်ဳိးသမီးေရးရာအစည္းအ႐ံုးအဖြဲ႔တို့ ေတြ႔ဆံု

 

လိြဳင္ေကာ္ စက္တင္ဘာ ၂၇

ကယားျပည္နယ္ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အမ်ဳိး သမီးေရးရာတာဝန္ခံ ျပည္နယ္ ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚေဒါရစ္ေလး ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ႏွင့္ကရင္နီအမ်ဳိး သမီးေရးရာအစည္းအ႐ံုး(KYWO) အဖြဲ႕ ေဒၚမူအန္းေဂ်လာ(စီမံကိန္း ဒါ႐ိုက္တာ) ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ တို႔သည္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီ႐ံုးအစည္းအေဝးခန္းမ၌ ယမန္ေန႔မြန္းလြဲ ၂ နာရီ ေတြ႕ဆံုၾက သည္။

ယင္းသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ကရင္ နီျပည္မွအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးဆိုင္ရာအသံမ်ား (မူဝါဒေရးရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား)စာအုပ္အား လာ ေရာက္မိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြး ခ်က္မ်ား အၾကံျပဳခ်က္မ်ား လာ ေရာက္ေတြ႕ဆံုကာ ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ ျဖင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းအျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ထိုေတြ႕ဆံုပြဲသို႕ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးပိုးရယ္ ေအာင္သိန္း၊ ျပည္နယ္ေကာ္မတီ ဝင္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚေဒါရစ္ေလးႏွင့္အတူ ျပည္နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေဒၚ ေမာ္ေမာ္ခိုင္၊ ေဒၚဗ်ားျမာေမာင္၊ ဦးရဲဝင္း၊ ဦးေက်ာ္သင္း၊ လိြဳင္ေကာ္ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္အမ်ဳိးသမီးေရးရာ တာဝန္ခံမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေဒၚခင္ ေမလတ္၊ ေဒၚခရစၥတင္းမီးမီး၊ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚ ႏွင္းႏွင္းရီႏွင့္ ကရင္နီအမ်ဳိးသမီး ေရးရာအစည္းအ႐ံုး(KYWO) အဖြဲ႕ ေဒၚမူအန္းေဂ်လာ(စီမံကိန္းဒါ႐ိုက္ တာ)ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ငါးဦး စုစု ပါင္း အင္အား ၁၃ ဦးတက္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

မေမာင္(ခ်ိကယ္သူ)