ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ ညီလာခံအား ၾကဳိဆုိဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ လုပ္အားဒါနကုသုိလ္ျပဳလုပ္

 

စက္တင္ဘာ ၂၇ ေပါင္းတည္

ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ မွ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ဗဟုိအမ်ဳိးသမီးေရးရာ ညီလာခံအား ၾကဳိဆုိဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ေပါင္းတည္ျမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ပါတီမွ ဘုရားျကီးဝန္း မင္းသားျကီးကန္ေတာ္ ပါတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္အားဒါနျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

အဆုိပါ လုပ္အားဒါနျပဳလုပ္ရာသုိ႔ တုိင္းပါတီအမ်ဳိးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ တုိင္းပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚထားထားႏု ႏွင့္ ခ႐ုိင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပါတီဝင္လူငယ္ေရးရာ၊ အမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ဝင္မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ၁၀၀ ခန္႔ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။