ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဒဂုံေတာင္ အမ်ိဳးသမီးညီလာခံကို ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳ၍ လွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္

 

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဒဂုံေတာင္ အမ်ိဳးသမီးညီလာခံကို ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ဒဂုံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး ပညာသင္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား တဖက္တလမ္းမွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ေလးေထာင့္ကန္ရပ္ကြက္ ဇမၼဴေအးဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာသင္ေက်ာင္း(မူလြန္) ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ႀကားေနေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား လိုအပ္ေနသည့္စာေရးကိရိယာမ်ား၊ ဆရာေတာ္မ်ားအား ဝါဆိုသကၤန္းကပ္လွဴျခင္း၊ ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒန္းျခင္းကို ၂၇. ၉. ၂၀၁၈ ရက္ေန႕နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ က်င္းပရာ ဒဂုံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠဌ ေ္ဒၚစမ္းစမ္းေဌးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ၊ ရပ္ကြက္အသီးသီးမွ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ဥကၠဌႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ လူငယ္ေရးရာတာဝန္ခံ ဦးေဇာ္မင္းထြဏ္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္လူငယ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ေလးေထာင့္ကန္ေက်းရြာမွ
တစ္နာရီလမ္းေလ်ွာက္ရေသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႕ခက္ခက္ခဲခဲ သြားေရာက္၍ ကေလးမ်ား၏ ပညာသင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ား ကြင္းဆင္းေထာက္ပံခဲ႔ႀကပါသည္။

ေဇာ္မင္းထြဏ္း
ဒဂုံေတာင္