ဗဟုိအမ်ဳိးသမီးညီလာခံဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆုိ သီလရွင္စာသင္တုိက္တြင္ ဒဂံုၿမိဳ႔သစ္(ေျမာက္ပုိင္း)ၿမိဳ႔နယ္အမ်ဳိးသမီးထုစုေပါင္းလႈပ္ရွားမႈေဆာင္ရြက္

 

ရန္ကုန္ စက္တင္ဘာ ၂၆

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိအမ်ဳိးသမီးညီ လာခံကုိ ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆုိေသာအား ျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အေရွ႕ ပုိင္းခ႐ုိင္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပုိင္း) ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ အမ်ဳိး သမီးေရးရာအဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္ကာ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက ၄၈ ရပ္ ကြက္ စိႏၵေက်ာ္သူဦးၾသလမ္းရွိ သုဝဏၰဘူမိေခမာရာမ သီလရွင္ စာသင္တုိက္အတြင္းအမ်ဳိးသမီးလႈပ္ ရွားမႈအျဖစ္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္အား ေပးေပါင္းျမက္မ်ားရွင္းလင္းျခင္း၊စာ သင္သားသီလရွင္မ်ားအား သြားႏွင့္ ခံတြင္းေရာဂါကုသျခင္းႏွင့္လွဴဖြယ္ ပစၥည္းမ်ား ဆက္ကပ္ေလာင္းလွဴ ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္။

အဆုိပါ အမ်ဳိးသမီးထုလႈပ္ရွား မႈကုိ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚဝင္းဝင္းေအာင္က ဦးေဆာင္ ကာ အမ်ဳိးသမီးထု အင္အား ၈ဝ ပါဝင္ကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး ေက်ာင္းတုိက္အတြင္း သီလရွင္ ၂၅ပါးကုိ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ ဝင္ေဒါက္တာေဇာ္လင္းျပံဳးႏွင့္အဖြဲ႕ က သြားႏွင့္ခံတြင္းေရာဂါကုသမႈ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး စာသင္သား သီလရွင္ ၉၆ပါးကုိလွဴဖြယ္ပစၥည္း မ်ားေလာင္းလွဴခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရ သည္။

ဗဟုိအမ်ဳိးသမီးညီလာခံအႀကိဳ အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈေဆာင္ရြက္ရာ သုိ႔ ရန္ကုန္အေရွ႕ပုိင္းခ႐ုိင္ ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚဇာျခည္လင္း၊ ခ႐ုိင္ပါတီေကာ္မတီဝင္(နယ္ေျမ တာဝန္ခံ)ေဒၚယဥ္ေခ်ာလႈိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴးဦးသန္းစုိး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ အမ်ဳိး သမီးေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚဝင္းဝင္း ေအာင္၊ ေဒၚတင္တင္ေအးႏွင့္ ရပ္ကြက္ပါတီေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ား ႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသမီးကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး ပရဟိတအသင္းဝင္အမ်ဳိးသမီး မ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

တင္ဆန္းေအာင္