ပခုကၠဴ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ဗဟိုအမ်ိဳးသမီးေရးရာညီလာခံအားႀကိဳဆို

 

ပခုကၠဴ ၊ စက္တင္ဘာ ၂၅

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြင့္ၿဖိဳးေရးပါတီ (ဗဟို) အမ်ဳိးသမီးေရးရာညီလာခံကို ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ပခုကၠဴခရုိင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းထြန္း ဦးေဆာင္၍ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ ကမၼၿမိဳ႕႐ွိ ကမၼတိုက္နယ္ ပါတီရုံးတြင္ စက္တင္ဘာ (၂၅) ရက္ေန႔ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ကမၼတိုက္နယ္႐ွိ ေက်း႐ြာအုပ္စု (၁၄) အုပ္စုမွ ပါတီဝင္အမ်ဳိးသမီးထုတို႔ ေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္းအနားကိုက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကပါသည္။
အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ပခုကၠဴခရုိင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းထြန္းႏွင့္ခရုိင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ကမၼတိုက္နယ္အတြင္း႐ွိ ေက်းရြာအုပ္စုပါတီဥကၠ႒မ်ားေက်းရြာအုပ္စု အသီးသီးက ပါတီဝင္အမ်ဳိးသမီးေရးရာေကာ္မတီဝင္
အမ်ဳိးသမီးထု စုစုေပါင္းအင္အား (၁၀၀) ေက်ာ္ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကပါသည္။
အခမ္းအနားတြင္ ခ႐ုိင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ကမၼတိုက္နယ္ စည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးဗိုလ္ျမင့္မွ ကမၼတိုက္နယ္အတြင္း႐ွိ ေက်းရြာအုပ္စု ေက်းရြာခဲြမ်ားအထိ ေရးရာေကာ္မတီမ်ား စည္း႐ုံးဖြဲစည္းထား႐ွိမႈ အေျခအေနမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေဆြလင္းက ပါတီဝင္အမ်ဳိးသမီးထုႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္းႏွင့္ပါတ္သက္၍ ႐ွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္အမ်ဳိးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚၾကည္သိန္းဦး က ၿမိဳ႕နယ္အမ်ဳိးသမီးေရးရာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ က်င္ပႏူိင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ထားရွိမႈအေျခအေနမ်ားကို ႐ွင္းလင္းတင္ျပခဲ႔ပါသည္။
ဆက္လက္၍ ကမၼတိုက္နယ္မွ အမ်ဳိးသမီးေရးရာေကာ္မတီဝင္မ်ားက ေ က်း႐ြာအုပ္စု (၁၄) အုပ္စုကိုယ္စား ၿမိဳ႕နယ္အမ်ဳိးသမီးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္မည္႕အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ (၁၈) ဦးွ အမည္စာရင္းအား ဖတ္ၾကားတင္ျပရာ ခ႐ုိင္အမ်ဳိးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚတင္တင္ခိုင္မွ လက္ခံအတည္ျပဳေၾကျငာေပးခဲ႔ပါသည္။
ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေအးက ပါတီလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးမႈအေျခအေနႏွင့္ ပါတီဝင္အသစ္မ်ား ဆက္လက္စည္းရုံးေဆာင္ရြက္ရန္ ႐ွင္းလင္းတင္ျပေဆြးေႏြခဲ႔ပါသည္။
ခရုိင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းထြန္းက ယေန႔ျမန္မာႏူိင္ငံရဲ႕ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္ျမွင့္ေဆာင္ရြက္ ေရး ပါတီတြင္စည္းလုံးညီညြတ္ေရးနဲ႔ စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွစ၍ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီက စီမံခ်က္မ်ား စနစ္တက်ေရးဆြဲၿပီး၂၀၂၀တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အႏုိင္ရေရးအတြက္ ယခုမွစ၍ ေအာင္စိတ္ေမြးၿပီး စည္း႐ုံးေဆာင္႐ြက္သြားၾကပါရန္ နိဂုံးခ်ဳပ္လမ္းညႊန္မွာၾကားခဲ႔ပါေၾကာင္းတင္ျပအပ္ပါသည္။