ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဗဟိုအမ်ဳိးသမီးညီလာခံအႀကိဳႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲက်င္းပ

 

ရန္ကုန္ စက္တင္ဘာ ၂၄

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပန္းဘဲတန္း ၿမိဳ႕နယ္ ဗဟိုအမ်ဳိးသမီးညီလာခံအႀကိဳ အမ်ဳိးသမီးႏီွးေႏွာဖလွယ္ပြဲ အခမ္းအနား ကို ၿမိဳ႕နယ္႐ံုး၌ ယမန္ေန႔နံနက္ ၉နာရီက က်င္းပခဲ့သည္။

အစီအစဥ္အရ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အလံအား အေလးျပဳ၍ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းသံၿပိဳင္သီဆိုကာ ဖြင့္လွစ္ ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ေဒၚသင္းသင္းမိုးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ သဘာပတိႀကီးမ်ားေနရာယူျခင္း၊ စာတမ္း မ်ားဖတ္ၾကားျခင္း၊ အစီအစဥ္မ်ားကိုဆက္ လက္ေဆာင္ရြက္သည္။
ဆက္လက္၍အမ်ဳိးသမီးေရးရာတြဲဖက္ တာဝန္ခံေဒၚသင္းဝါဝါစိုးက အမ်ဳိးသမီး ပါတီဝင္သစ္မ်ားစုေဆာင္းေရးႏွင့္ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ပါတီဝင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ပ်ဳိးေထာင္ေပးေရး၊ ၿမိဳ႕နယ္အရန္ေကာ္မတီ ဝင္ေဒၚေအးေအးသင္းက အမ်ဳိးသမီးထု အတြင္း အမ်ဳိးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ထိန္းသိမ္း ေရးအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏အခြင့္အေရးကို ႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ အညီအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးေရး၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္ေဒၚျမျမခိုင္က ျမန္မာအမ်ဳိး သမီးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးအခန္းက႑ ျမႇင့္တင္ေရး၊ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ေဒၚသီတာ စိုးကအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ဘဝလံုျခံဳမႈတိုးတက္ ေရး၊ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈရရွိေစေရးတို႕ကိုအသီးသီးဖတ္ၾကား ခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ သဘာပတိမွ တိုင္း ေဒသႀကီးညီလာခံသို႕တက္ေရာက္ၾကမည့္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အမည္ စာရင္းကို ဖတ္ၾကားေၾကညာသည္။

ထို႔ေနာက္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ဦးျမင့္ခိုင္ ကနိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီးအခမ္း အနားကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးေဟ့ ေတးသီခ်င္း သံၿပိဳင္သီဆို၍ မြန္းတည့္ ၁၂နာရီတြင္ အခမ္းအနားၿပီးေျမာက္ခဲ့သည္။

အခမ္းအနားသို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး ဗဟုိေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးတင္ဝင္း၊ ေဒၚသင္းသင္းမိုး၊ အေနာက္ ပိုင္းခ႐ိုင္၊ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေဒၚစန္း စန္းဝင္း(၁)၊ေဒၚစန္းစန္းဝင္း(၂)ႏွင့္ ေဒၚအိ အိလႈိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပါတီ ဝင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္ေကာ္မတီ ဝင္မ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။

ဧခန္႕(ပန္းဘဲတန္း)