ကခ်င္ျပည္နယ္ အမွတ္ (၂) မဲဆႏၵနယ္နယ္ေျမမွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးဆီဟူးေဒြ႔ လုံဂါစြပ္ေက်းရြာႏွင့္ အာလမ္ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ားႏွင္႕ေတြ႔ဆုံ

 

ျမစ္ႀကီးနား၊ စက္တင္ဘာ ၂၄

၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၃ ရက္ တြင္က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲ၌ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီကို ကိုယ္စားျပဳ၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ အမွတ္(၂) မဲဆႏၵနယ္ေျမမွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ဦးဆီဟူးေဒြ႕သည္ ျပည္နယ္ခ႐ိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီတာဝန္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါလ်က္ စက္တင္ဘာ (၂၄) ရက္ေန႔က ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ေပၚရွိ တပ္ကုန္းရပ္ကြက္၊ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ နယ္ လုံဂါစြပ္ေက်းရြာႏွင့္အာလမ္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအားရင္းရင္းႏွီး ႏွီးေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။
ယင္းသို႔ေတြ႕ဆုံရာ၌ အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းႏွင့္ ပါတီတာဝန္ရွိသူမ်ားက ပါတီ၏မူဝါဒႏွင့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝင္းေအာင္(မိုးေကာင္း)