ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟုိအမ်ဳိးသမီးညီလာခံအႀကိဳ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲက်င္းပ

 

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၂၃

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးေတာင္ ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုးခန္းမတြင္ စက္တင္ဘာ (၂၃) ရက္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက ဗဟိုအမ်ဳိးသမီးညီလာခံအႀကိဳႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲ က်င္းပခဲ့သည္။
အဆိုပါ ဗဟိုအမ်ဳိးသမီးညီလာခံအၾကိဳ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းသီဆို၍ အခမ္းအနားကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ဦးစိန္ျမင့္က အဖြင္႔အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။
ယင္းေနာက္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ၿမိဳ႕နယ္အဆင္႕ ဗဟိုအမ်ဳိးသမီးညီလာခံအႀကိဳ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲက်င္းပရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအဓိ႒ာန္ျပဳ သီခ်င္းျဖင့္ ပထမပိုင္းအခမ္းအနားအစီအစဥ္ကို ေခတၱရပ္နားခဲ့သည္။
ဆက္လက္၍ ဒုတိယပိုင္းအခမ္း အနားအစီအစဥ္ကို ျပန္လည္စတင္ ရာ အမ်ဳိးသမီးသဘာပတိအဖြဲ႕က ေနရာယူျခင္း၊ ေတာင္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဝိုင္းဝန္းညိႇႏိႈင္း ေဆြးေႏြးထားေသာ စာတမ္းေခါင္းစဥ္အလိုက္ သဘာပတိ၏ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ျဖင့္ စာတမ္းမ်ားကိုဖတ္ၾကား တင္ျပခဲ့ၾကသည္။
ထို႔ေနာက္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ သဘာပတိ ေဒၚျမင့္ျမင့္ၾကည္က တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ဳိးသမီးညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္အမည္စာရင္းကို ေၾကညာျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ နိဂံုး ခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။
ယင္းေနာက္ အခမ္းအနားကို ‘ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ေဟ႕’ သီခ်င္းသီဆို၍ ဗဟိုအမ်ဳိး သမီးညီလာခံအႀကိဳ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲအခမ္းအနား ၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။
အဆိုပါအခမ္အနားသို႕ တိုင္း ေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္ တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ဳိးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚစန္းစန္းဝင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚေအးေအးျမင့္၊ ခ႐ုိင္ပါတီဥကၠ႒၊ ခ႐ုိင္ပါတီအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္းေရး မွဴးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ရပ္/ေက်းပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ၊မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ အရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕တို႕မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ယူဒီေန