လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ အမွတ္ (၁၈) ရပ္ကြက္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္မ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

 

ရန္ကုန္ စက္တင္ဘာ ၂၃

ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ အမွတ္ (၁၈) ရပ္ကြက္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲအခမ္းအနားအား လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁၈) ရပ္ကြက္ အိမ္အမွတ္ (၅၅၇ – ခ) အေနာ္မာလမ္း ပါတီဝင္အမာခံ ဦးေမာင္ေမာင္တာ ေနအိမ္တြင္ ပါတီေတြ႔ဆံုပြဲအခမ္းအနားအား စက္တင္ဘာ (၂၃) ရက္ေန႔မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ပါတီဝင္အင္အား ၅ဝ ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲအခမ္းအနား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ယင္းအခမ္းအနားသို႔ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးတင္ယု၊ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးေဇယ်ာေအာင္ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးျမင့္သိန္း၊ အမွတ္ (၁၈) ရပ္ကြက္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးထုမ်ား၊ လူငယ္ပါတီဝင္မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။ အခမ္းအနားပြဲတြင္ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးတင္ယုက ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေဇယ်ာေအာင္က ပါတီ၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အက်ယ္တဝံ့ေဆြးေႏြးသည္။ တက္ေရာက္လာသည့္ ပါတီဝင္မ်ားမွ မိမိတို႔၏သိရွိလိုသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေမးျမန္းခဲ့ရာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မွ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့ၿပီး အမွတ္ (၁၈) ရပ္ကြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအဆိုျပဳလႊာမ်ားအား လက္ခံၿပီး ပါတီဝင္အသိအမွတ္ျပဳကတ္ျပားမ်ားကို ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး အမွတ္ (၁၈) ရပ္ကြက္ပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းၿငိမ္းက တက္ေရာက္လာသည့္ ပါတီဝင္မ်ားအား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမင့္သိန္း(လႈိင္သာယာ)