မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ လစဥ္ပံုမွန္ လုပ္ငန္းညိွႏႈိင္းအစည္းအေဝးႏွင့္ လစ္လပ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ေရြးခ်ယ္ပြဲ က်င္းပ

 

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဦးခရိုင္၊ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ လစဥ္ပံုမွန္ အစည္းအေဝးႏွင့္ လစ္လပ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ေရြးခ်ယ္ပြဲကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီခြဲက မင္းျပားၿမိဳ႕ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီရံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါအစည္းအေဝးသို႔ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးဦးဘသိန္း၊ ခရိုင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးသခင္ခ်ိဳ ၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေစာသန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ဘ႑ာေရးမွဴ း ဦးဦးဘစိန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရံေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ၅၀ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးဦးဘသိန္းမွ ပါတီဝင္မ်ားအား စည္းလံုးညီညြတ္ၾကရန္၊ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမာခံမ်ားအေနျဖင့္ ဆက္လက္ရပ္တည္ေပးၾကရန္၊ ေရးရာေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အနက္ လူငယ္ေရးရာႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာတို႔သည္ အေရးႀကီးသည့္ ေရးရာက႑မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မမွိတ္မသုန္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္တို႔ကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ခရိုင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးသခင္ခ်ိဳမွလည္း မိမိပါတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ Social Mobilization (လူမႈေရးက႑ တို႔တြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားၾကရန္) တို႔ကို ေျပာၾကားၿပီး၊ၿမိဳ႕နယ္ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးဦးဘစိန္မွ မိမိတို႔ပါတီသည္ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္သည့္ပါတီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပါတီ၏ေငြေၾကးကိစၥရပ္တို႔ကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေစာသန္းမွ USDP ပါတီသည္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရး ရရွိႏိုင္ရန္ ရရွိေစရန္ႏွင့္ NLD ပါတီသည္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျခအေနတြင္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ရင္ခ်င္းခ်ိတ္ဆက္၍ မရႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္းတို႔ကို အေသးစိတ္ အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ပါတီတြင္ လစ္လပ္လ်က္ရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ (၃) ဦး အရံေကာ္မတီဝင္ (၅) ဦးတို႔ကို တက္ေရာက္လာသူ ေကာ္မတီဝင္မ်ား အရံေကာ္ဝင္မ်ား ရပ္/ေက်းမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ၾကၿပီး၊ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားကို တညီတညြတ္တည္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ အၿမဲမျပတ္ထိေတြ႔ၿပီး ကူညီေပးသင့္သည့္အရာမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ မွာၾကားခဲ့ၾကသည္။

 ထြန္းကိုႏိုင္ (မင္းျပား)