ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု ေဟာေျပာ

 

အုတ္တြင္း စက္တင္ဘာ ၁၉

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ငူ ခ႐ိုင္ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) တိုင္းေဒသ ႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းျမင့္သည္ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ ပါတီတာဝန္ခံ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္ မတီဝင္ ဦးလြင္ျမင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးဦးႏိုင္ဝင္း၊ ေက်ာင္း ရွစ္ဆယ္ေဒသ နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးခင္ေမာင္နီ၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္ မတီဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ယမန္ေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေခါင္ရမ္းေက်းရြာ အုပ္စုေခါင္ရမ္းေက်းရြာေတာင္ပိုင္း ဦးခေလးပုေနအိမ္ျခံဝင္းအတြင္းတြင္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ သည္။တက္ေရာက္လာသည့္မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားအား ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္ မတီဝင္ဦးလြင္ျမင့္က လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးဝင္းျမင့္ ႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားကို မိတ္ ဆက္ေပးသည္။ ထုိ႕ေနာက္ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးဝင္းျမင့္ က မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားကို ႏႈတ္ ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားရာ မိမိ သည္၂ဝ၁ဝျပည့္ႏွစ္မွ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ အထိလႊတ္ေတာ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ဖူးတဲ့ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္းတစ္ ဦးျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔လက္ထက္က လုပ္ေဆာင္ရင္း က်န္ရွိေနတဲ့လုပ္ ငန္းမ်ား၊ ယေန႕ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူ မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ ရြက္ေပးခ်င္ေၾကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္ ေပးလို႔ရေအာင္မိမိအားမဲေပးရန္ လို ေၾကာင္း၊မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအေန ျဖင့္ယုံၾကည္စြာျဖင့္ မဲေပးၾကေစလို ေၾကာင္း စည္း႐ံုးေဟာေျပာသည္။

ထို႔ေနာက္ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္ မတီဝင္ ဦးလြင္ျမင့္က မဲေပးပုံမဲ ေပးနည္းမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာ ၾကား၍ မိမိတို႔ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ ႏိုဝင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံမည့္ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးဝင္း ျမင့္ကို ယုံၾကည္စြာျဖင့္ မဲေပးၾကဖို႕ တိုက္တြန္းေျပာၾကားၿပီး အဆိုပါ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးပြဲကို မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ခိုင္ႀကီး(ေက်ာက္ႀကီး)