​ေညာင္​ဦးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအမ်ဳိးသမီးညီလာခံအႀကိဳ အမ်ဳိးသမီးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲက်င္းပမႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ​ေညာင္​ဦးခ႐ိုင္၊ ​ေညာင္​ဦးၿမိဳ႕နယ္္​၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ုံးခန္းမ၌ ဗဟိုအမ်ဳိးသမီးညီလာခံအႀကိဳ အမ်ဳိးသမီးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ က်င္​းပခဲ့သည္။ အခမ္းအနားကုိ အစီအစဥ္ သံုးပိုင္းခြဲ၍ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ကာ အစီအစဥ္ပထမပိုင္းတြင္ သဘာပတိအဖြဲ႕မ ေနရာယူၿပီးေနာက္ အခမ္းအနား ကုိ ႏိုင္ငံေတာ္အလံအား အေလးျပဳ၍ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း သံၿပိဳင္သီဆိုကာဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီတိုင္းေဒသႀကီး ေကာ္မတီဝင္ ေညာင္ဦးခ႐ိုင္တာဝန္ခံ ဦးသန္းေဌးမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား၍ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသမီးေ႐း႐ာေကာ္မတီဝင္ ေဒၚေဝမာဦးက ဗဟိုအမ်ဳိးသမီးညီလာခံအႀကိဳ ​ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ အမ်ဳိးသမီးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ က်င္းပမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ အစီအစဥ္ ပထမပိုင္းၿပီးဆုံး၍ သဘာပတိအဖြဲ႕မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့သည္။

အစီအစဥ္အရ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားအလိုက္ အစုအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္း၍ အစုအဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲတြင္ တင္သြင္းမည့္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး စာတမ္းေလးေစာင္အား တင္သြင္းႏိုင္ရန္ အတြက္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းအား ဒုတိယပိုင္းအစီအစဥ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

ဆက္လက္၍ အစီအစဥ္ တတိယပိုင္းကိုက်င္းပခဲ့ရာ သဘာပတိအဖြဲ႕မွ ျပန္လည္ေနရာယူၿပီးေနာက္ ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲတြင္ အစုအဖြဲ႕အလိုက္မွတ္တမ္းတင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ စာတမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအခန္းက႑ျမႇင့္တင္ေရးစာတမ္းကို ​ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ပ်ဥ္တိုင္းေက်းရြာမွ ေဒၚခင္သက္ႏွင္းက လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ဘဝလုံၿခံဳမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈႏွင့္လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စာတမ္းကို ေခ်ာင္းဝေက်း႐ြာမွ ေဒၚသႏၱာေအးမွ လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသမီးထုအတြင္း အမ်ဳိးဂုဏ္ ဇာတိဂုဏ္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး စာတမ္းကို ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ျမင္းကပါေက်း႐ြာမွ ေဒၚေဟမာန္ဦးက လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသမီး ပါတီဝင္သစ္မ်ား စုေဆာင္းေရးႏွင့္ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပါတီဝင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား အား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပးေရး စာတမ္းကို ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ေခ်ဳာင္း႐ွည္ေက်း႐ြာ ပါတီဝင္ ေဒၚခင္ျမတ္ျမတ္ဦးမွ လည္းေကာင္း ဖတ္ၾကားတင္သြင္းခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ​ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသမီးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ သဘာပတိမွ ဖတ္ၾကားတင္သြင္းခဲ့ေသာစာတမ္းမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အား အတည္ျပဳျခင္းတို႔အား ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌဦးေအာင္ေဌးက နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားအား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးေဟ့ ေတးသီခ်င္း သံၿပိဳင္သီဆို၍ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

အခမ္းအနားသို႔ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္ ေညာင္ဦးခ႐ိုင္္နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးသန္းေဌး၊ မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီးေကာ္မတီဝင္ တိုင္းအမ်ိဳးသမီးေ႐း႐ာတာဝန္ခံ ေဒၚလွလွေအး၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး တိုင္းေကာ္မတီ ဝင္ ေဒၚသန္းသန္းေအး၊ ေညာင္ဦးခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚျမသႏၱာဦးႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးအာင္ေဌးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠဌႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ပါတီဝင္အမ်ဳိးသမီး မ်ား အပါအဝင္ စုစုေပါင္းအင္အား (၁၅၀) ဦးခန္​႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။