ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဝင္အဆုိျပဳလႊာ စုေပါင္းေပးအပ္ပြဲျပဳလုပ္

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာလ ၁၈

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးနွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ မရင္းႀကီးေက်းရြာတြင္ ပါတီဝင္အဆုိျပဳလႊာ စုေပါင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားအား ယေန႔နံနက္ ၈ နာရီခ်ိန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးနွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးမွ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းမ်ားအား အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ပါတီထဲသို႔ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ႏွင့္ ဝင္ေရာက္ လာၾကသည့္ ပါတီဝင္သစ္မ်ားအား ႀကိဳဆုိႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးနွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမပါတီဥကၠ႒ ဦးေဝလြင္ႏွင့္ ေဇယ်ာသီရိ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးလွေဌးဝင္းတို႔မွ ပါတီဝင္သစ္မ်ားအား ႀကိဳဆုိႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ဆက္လက္၍ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ ေခတ္ေအးအုပ္စု ေခတ္ေအးေက်းရြာမွ ပါတီဝင္အဆုိျပဳလႊာမ်ားအား လည္းေကာင္း၊ ေရဆင္းအုပ္စု ေရဆင္းေက်းရြာမွ ပါတီဝင္အဆုိျပဳလႊာမ်ားအား လည္းေကာင္း၊ နန္းၾသအုပ္စု နန္းၾသေက်းရြာမွ ပါတီဝင္အဆုိျပဳလႊာမ်ားအား လည္းေကာင္း အသီးသီးစုေပါင္းေပးအပ္ခ့ဲသည္။

ထို႔ေနာက္ ပါတီသို႔ ဝင္ေရာက္လာၾကေသာ ပါတီဝင္အသစ္မ်ားအား ပါတီရင္ထုိးတံဆိပ္မ်ား တပ္ဆင္ေပးခ့ဲၿပီး ပါတီဝင္အင္အားတုိးတက္ရရွိေအာင္ စည္း႐ံုးေပးခ့ဲေသာ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳလႊာနွင့္ လက္ေဆာင္ မ်ား ေပးအပ္ခ့ဲသည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားအစတြင္ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက နုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းအား သံၿပိဳင္သီဆိုကာ ႏိုင္ငံေတာ္ အလံအား အေလးျပဳခ့ဲၾကၿပီး ေကသရာဇာျခေသၤ့သီခ်င္းျဖင့္ အခမ္းအနားအား ႐ုတ္သိမ္းခ့ဲသည္။