ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဆင့္ပြားသင္တန္းဆင္း

 

ေကာလင္း စက္တင္ဘာ 16

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ႀကီးမွဴးဖြင့္လွစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႕ခြဲမႈႏွင့္ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၈/၂ဝ၁၈)သင္တန္းဆင္းပြဲအား ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး႐ံုး၌ ယမန္ေန႔ညေန ၄ နာရီက က်င္းပ ခ့ဲသည္။

အဆိုပါ ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႕ခြဲမႈႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဆင့္ပြားသင္တန္း(၈/၂ဝ၁၈)အား ယခုလ ၁၃ရက္မွ ၁၆ရက္အထိ ဖြင့္လွစ္ခ့ဲၿပီး သင္တန္းသား ၇ဝ တက္ေရာက္ခ့ဲသည္။

သင္တန္းဆင္းပြဲသို႔ တိုင္းေဒသႀကီးေကာ္မတီဝင္ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္စံ၊ ခ႐ိုင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးမင္းေဇာ္ျမင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္းဦးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခ့ဲၾကၿပီး သင္တန္းကာလေလးရက္အား ေအာင္ျမင္စြာတက္ ေရာက္ခ့ဲသည့္အတြက္ သင္တန္းလက္မွတ္မ်ားအား အသီးသီးခ်ီးျမႇင့္ေၾကာင္း သိရသည္။

စိုင္းလူမင္း