ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟုိအမ်ဳိးသမီးညီလာခံအား ႀကိဳဆုိဂုဏ္ျပဳလုပ္အားေပး

 

ရန္ကုန္ စက္တင္ဘာ ၁၆

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေဒါပံု ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ေဒါပုံ ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕နယ္မိခင္ႏွင့္ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း သားဖြား ခန္းအတြင္းအျပင္အား အမိႈက္မ်ား ရွင္းျခင္း၊ ရႊံ႕ေျမႏွင့္ႏုန္းမ်ားဖယ္ရွား ရွင္းလင္းျခင္း၊ အေဆာက္အအံု ပတ္လည္ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ သား ဖြားခန္းအတြင္း ခုတင္ႏွင့္ခုံမ်ား ေဆးေၾကာျခင္း၊ ေၾကြၿပားမ်ားအား ေၾကးခြၽတ္ေဆးမ်ားျဖင့္ ေဆးျခင္း၊ အခန္းမ်ားအား သန္႕ရွင္းေရးျပဳလုပ္ ေပးျခင္း၊ ျမက္ရိတ္ျခင္း၊ ျခင္ေဆး ဖ်န္းျခင္းမ်ားကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက အဆိုပါသားဖြားခန္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ လုပ္အားေပးပြဲကို ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးလွျမင့္ဦးေဆာင္၍ အတြင္းေရး မွဴး ဦးေမာင္ေမာင္သန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသမီးတာဝန္ခံ ေဒၚေအးေအး ျမင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ရပ္ ကြက္ပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္ မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးပါတီဝင္အဖြဲ႕မ်ား အင္အားစုစုေပါင္း ၅ဝ ျဖင့္ ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး အဆိုပါလႈပ္ရွားေဆာင္ ရြက္မႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးမွ တိုင္းေဒသႀကီးေကာ္ မတီဝင္ တိုင္းေဒသႀကီးအမ်ဳိးသမီး တာဝန္ခံ ေဒၚစန္းစန္းဝင္း၊ ခ႐ိုင္ ေကာ္မတီဝင္ ခ႐ိုင္အမ်ဳိးသမီးတာ ဝန္ခံ ေဒၚလဲ့လဲ့ေအး၊ ခ႐ိုင္လူငယ္ တာဝန္ခံ ေဒၚယဥ္ေခ်ာလိႈင္၊ ၿမိဳ႕ နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီနာယက ဦးေဝဇင္တို႔က လာေရာက္ၾကည့္႐ႈ အားေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဝင္းေက်ာ္(ေဒါပံု)