အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရႊေညာင္ပင္ရပ္ကြက္တြင္ စည္း႐ံုးေဟာေျပာ

 

၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီကို ကိုယ္စားျပဳ၍ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ အမွတ္(၂)မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးဆီဟူးေဒြ႕က စက္တင္ဘာ ၁၂ရက္တြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ေရႊေညာင္ပင္ရပ္ကြက္၌ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး စည္း႐ံုးေဟာေျပာခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။

ဝင္းေအာင္(မိုးေကာင္း)