စစ္ပဲြမွာ လူသတ္စက္ရုပ္သံုးစဲြမႈ ပိတ္ပင္ဖို ့ဥေရာပပါလီမန္ မဲေပး

ဥေရာပပါလီမန္မွာေတာ့  လူမလိုဘဲ အလိုအေလ်ာက္ လက္နက္စနစ္အသံုးျပဳမႈနဲ ့ ထုတ္လုပ္မႈကို ဟန္ ့တားဖို႕ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ကို လွမ္းေနပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ ့ကလည္း ဒါဟာ AI ရဲ့ သိပၸံဖံြ ့ျဖိဳးမႈကို ကန္ ့သတ္လိုက္သလို ျဖစ္သြားမလားစိုးရိမ္ေနၾကပါတယ္။

တစ္ဘက္မွာလည္း ႏိုင္ငံတစ္ခ်ိဳ ့ဟာ စစ္ပဲြေတြမွာ တိုက္ခိုက္ ဖ်က္ဆီးေရးအတြက္ စက္ရုပ္နဲ ့အလိုက္အေလ်ာက္ လက္နက္စနစ္ေတြ သံုးလာတာဟာ လံုျခံဳေရးအတြက္ ျပႆနာတစ္ရပ္ကို ဦးတည္ႏိုင္တယ္လို ့ဆိုပါတယ္။

“ဒါဟာ မေဝးေတာ့တဲ့ အနာဂါတ္တစ္ခုမွာ သို႔မဟုတ္ သိပၸံစိတ္ကူးယဥ္ဇာတ္လမ္းတစ္ခုေၾကာင္း စကားႏိုင္ လုေျပာသလို ျဖစ္ေနမွာပါ။ တကယ္က မဟုတ္ပါဘူး” လို႔ EU ရဲ့ ႏိုင္ငံျခားေရးနဲ႕ လံုျခံဳေရးမူဝါဒ အၾကီးအကဲ ဖက္ဒရီကာ မိုဂါရီနီက ပါလီမန္စကားစစ္ထိုးပဲြမွာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

အသက္ရွင္ျခင္းနဲ ့ေသဆံုးျခင္းကို ဆံုးျဖတ္ခြင့္ဟာ လူေတြ လက္ထဲကေန စက္ေတြဆီ ထိုးေပးထားတာ ဘယ္ေတာ့မွ မျဖစ္သင့္ပါဘူးလို ့လည္း ပါလီမန္အမတ္တစ္ခ်ိဳ ့က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ။္ ျပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္လက ကုလသမဂၢရံုးစိုက္ရာ ဂ်နီဗာျမိဳ႕မွာ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ လက္နက္ေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးညိွႏိုင္းဖို႕ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္လယ္ကလည္း ကမၻာ့စက္ရုပ္ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ ၁၁၆ ဦးမွ AI နည္းပညာတပ္ဆင္ထားတဲ့ လက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္အသံုးျပဳမႈ တားျမစ္ေပးဖို ့UN ကို စာေရးသား ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။

Source: Duwun