ႀကိဳ႔ပင္ေကာက္ၿမိဳ႔နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီပုံမွန္အစည္းအေဝးပြဲက်င္းပ

 

ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ စက္တင္ဘာ ၁၂

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး သာယာဝတီခ႐ိုင္ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ယမန္ေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုး၌ ပံုမွန္လစဥ္အစည္းအေဝးကို က်င္းပသည္။

အဆိုပါအစည္းအေဝးသို႕ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးသန္းေဇာ္ထြန္းတက္ေရာက္ကာ ပါတီ၏ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၿပီး ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္မင္းထြန္းကလည္း ေဆြးေႏြးသည္။

ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးတင္စိုးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ဦးသိန္းစိုးက ေဆြးေႏြး၍ ပထမအႀကိမ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးခင္ေမာင္လြင္က ”ၿမိဳ႕ နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ားမွ ျပည္သူမ်ားသိသင့္သိထိုက္ေသာ ေရြး ေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပပံုအဆင့္ဆင့္ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားေစလို ေၾကာင္းႏွင့္ ယေန႔ပကတိအေျခအေနမ်ားအား ျပည္သူမ်ား သိေစ လိုပါေၾကာင္း”စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး တက္ေရာက္လာသူ မ်ားက သိလိုသည္မ်ားကိုေမးျမန္းရာ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ေကာ္ မတီဝင္ကရွင္းလင္းၿပီး ယင္းေန႔အခမ္းအနားကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းအခမ္းအနားသို႔ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

စိုးတင္ျမင့္(ေရႊႀကိဳ႕ေျမ)