ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးႏွင္႔ဇနီးမိသားစု ပင္းၿမိဳ႔ေဟာင္းတြင္ ဝါဆိုသကၤန္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္း

 

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြးခ႐ိုင္ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ ပင္းၿမိဳ႕ေဟာင္းတြင္ ပုပၺာ႐ံုေက်ာင္း တိုက္ဆရာေတာ္ ဦးဥကၠ႒အား မိခင္ႀကီးေဒၚတင္တင္ရီအား အမွဴးထား၍ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးပိုက္ေထြးႏွင့္ဇနီး ေဒၚခင္မ်ဳိးေဌး မိသားစုတို႔က စက္တင္ဘာ ၁၂ရက္က ဝါဆိုသကၤန္း ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခ့ဲသည္။

ထြန္းမီွ (နတ္ေမာက္)