ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး

 

ရန္ကုန္ စက္တင္ဘာ ၁၂

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ ေမာင္စိုးႏွင့္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒မ်ား ေတြ႕ဆံုညိႇႏိႈင္းအစည္း အေဝးကို ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္ မတီ႐ံုးတြင္ က်င္းပေၾကာင္း သိရ သည္။

အဆိုပါ ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝး သို႕ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စိုးႏွင့္ ပါတီဗဟိုေကာ္ မတီဝင္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒မ်ား တက္ေရာက္ၾက သည္။

အစီအစဥ္အရ ပါတီဗဟိုေကာ္ မတီဝင္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္ မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးသာဝင္းက ယေန႔အစည္းအေဝးတြင္ ပါတီ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္မွ လမ္းညႊန္ထား သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်ျပ ေဆြးေႏြးၿပီး ျမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ မ်ားက စက္တင္ဘာလအတြင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥမ်ားေဆာင္ ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနမ်ားကို တင္ျပၾကရန္ ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ပါတီဗဟိုေကာ္ မတီဝင္ဦးတင္ေမာင္ဝင္းက ပါတီ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္အမ်ဳိး သားေရးကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြး သည္။ ထို႕ေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားက ေရးရာ အလိုက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကို ခ်ျပေဆြးေႏြးၾကၿပီး ခ႐ိုင္ေလးခ႐ိုင္မွျပန္လည္ေဆြးေႏြး ခ်က္မ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ အတြင္းေရးမွဴးဦးသာဝင္းက ျပန္ လည္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးသည္။

ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒မ်ားက သိရွိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းၾကသည္။

ထို႕ေနာက္ပါတီဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စိုးက နိဂံုး ခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ပါတီစည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပါတီႏွစ္စဥ္ေၾကးေကာက္ျခင္းလုပ္ ငန္းမ်ားသည္ ပါတီရွင္သန္ေရး အတြက္ အေရးပါေသာလုပ္ငန္း မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ သင္တန္းမ်ားဖြင့္ လွစ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႕ ပါတီဝင္မ်ားသည္ အတိုက္အခံ စိတ္ဓာတ္ရွိရန္လိုအပ္တိုင္း ခ႐ိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျပည္သူေရွ႕ထြက္ၿပီး ေဟာေျပာရဲသူ မ်ားျဖစ္ရန္လိုေၾကာင္း၊၂ဝ၂ဝမတိုင္ မီလူငယ္မ်ားပါဝင္လာရန္ စည္း႐ံုး ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႕လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတိုင္းျပည္၏လံုျခံဳေရးစီးပြား ေရး ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကို ျပည္သူမ်ား သိရွိေစရန္ေဆာင္ရြက္ ၾကရန္လိုေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေကာ္ မတီဝင္မ်ားအခ်င္းခ်င္း စည္းလံုး ညီၫြတ္ၾကရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ပါတီ ေအာင္ႏိုင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပါတီဝင္တိုင္းတြင္တာဝန္ရွိ၍ ဝိုင္း ဝန္းပံ့ပိုးေပးၾကရန္လိုအပ္ေၾကာင္း မွာၾကားၿပီး လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းအစည္း အေဝးကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိ ရသည္။

ထိန္ဝင္း(YGN)