ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေက်းရြာမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းေတြ႕ဆံု

 

တမူး စက္တင္ဘာ ၁၂

တမူးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွခ႐ိုင္ ပါတီဥကၠ႒ဦးခင္ေမာင္ေရႊႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦး႐ိုထန္း ပြီးယာတို႔ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕သည္ ယမန္ေန႔က ခမိတ္ေက်းရြာ နန္မြန္းတားေက်းရြာႏွင့္ ရန္ၿငိန္း ေအာင္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး နယ္ ေျမကြင္းဆင္းစည္း႐ံုးေရးဆင္းခဲ့ ၾကသည္။

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမိတ္ ဆက္ျခင္း၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ပါတီ မ်ား၊ မဲေပးနည္းစနစ္၊ မိမိပါတီ၏ မူဝါဒ၊ လုပ္ငန္းစဥ္၊ လက္ရွိျဖစ္ ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္း လင္းၾကသည္။ တက္ေရာက္လာ သူမ်ား၏ျပန္လည္ ေမးျမန္းေဆြး ေႏြးခ်က္မ်ားကို တာဝန္ရွိသူမ်ား က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုကိုေရႊ(တမူး)