ဘရာဇီးႏုိင္ငံတြင္ အက်ဥ္းသား ၉၂ ဦး ေထာင္ေဖာက္ထြက္ေျပးမႈ ျဖစ္ပြား

ရီယုိဒီဂ်ေနး႐ိုး စက္တင္ဘာ ၁၂

ဘရာဇီးႏုိင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း ပါ႐ိုင္ဘာ ျပည္နယ္ ဂ်ဳိဟာပက္ဆုိအာၿမိဳ႕ရွိ အက်ဥ္း ေထာင္တစ္ခုတြင္ မၾကာေသးမီက အက်ဥ္းသားအနည္းဆံုး ၉၂ ဦး ေထာင္ေဖာက္ေျပးမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ရဲတပ္ဖဲြ႕က အက်ဥ္းသား ၅ဝ ကုိ ျပန္လည္ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါျပည္နယ္ရွိ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္နက္ကုိင္ ၂ဝ ခန္႔သည္ အဆုိပါ အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ ကားျဖင့္ေရာက္ရွိ လာၿပီး ကင္းစခန္းမ်ား၊ ရဲဝန္ထမ္း အေဆာင္မ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္တံခါး မႀကီးကုိ ပစ္ခတ္ရာ တာဝန္က်ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္ မ်ားက တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္ လက္နက္ကုိင္မ်ားက တံခါးမႀကီးကို ဗံုးခဲြဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အက်ဥ္းစခန္း သံေပါင္ကုိဖ်က္ကာ ေထာင္အတြင္းရွိ ဘဏ္ႏွင့္ဘဏ္ေငြ သယ္ပုိ႔ယာဥ္ကုိ ဓားျပတုိက္ခဲ့သူ မာရီယုိ ဂုိမက္ဇေဟးလ္ ဗီလာအား လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အတူ အျခားအက်ဥ္းသားမ်ားလည္း အက်ဥ္းေထာင္ခန္း သံေပါင္ကုိ ဖ်က္ကာ ထြက္ေျပးၾကေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ က ဆုိသည္။ ယခုျဖစ္ပြားသည့္ အက်ဥ္းေထာင္ စီးနင္းမႈသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လက ဘဏ္ေငြ သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စီးနင္းမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံ ရသူေလးဦးကုိ ကယ္ထုတ္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ကနဦး စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ယခု တုိက္ခုိက္စီးနင္းမႈအတြင္း အက်ဥ္းသား ဘဏ္ေငြသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စီးနင္းမႈတြင္ ပါဝင္သူ တစ္ဦးကုိမူ ကယ္ထုတ္ႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ လြတ္ေျမာက္သြားေသာ ေဟးလ္ဗီလာအပါအဝင္ အက်ဥ္းသား သံုးဦးကုိ ျပန္လည္ဖမ္းဆီးႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ရဲတပ္ဖဲြ႕အေနျဖင့္ ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္သြားသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ျပန္လည္ဖမ္းဆီးရန္ အင္အားျဖည့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တပ္ဖဲြ႕ဝင္တစ္ဦး ေသနတ္ထိမွန္ ေသဆံုးခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆင္ဟြာ