ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျခင္မွျဖစ္ပြားေသာေရာဂါမျဖစ္ပြားေစေရး ျခင္ေဆးပက္ဖ်န္း

 

ပဲခူး စက္တင္ဘာ ၁၂

ရဟန္းရွင္လူျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း သားေက်ာင္းသူမ်ား ျခင္မွျဖစ္ပြားေသာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားမႈမျဖစ္ေစေရးႏွင့္ ျခင္အႏၲရာယ္မွကင္းေဝးေစေရးအတြက္ ပဲခူး ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္း ျမင့္ေအာင္၏လမ္းညႊန္ခ်က္အရ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးမင္းခန္႔ေက်ာ္ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္ကာ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ ဝင္မ်ားႏွင့္ လူငယ္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက သံစို႔ပင္ေက်းရြာ အေျခခံ ပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)ႏွင့္ သံစို႔ ပင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ဝဂၤေဘာ္ သရက္ကုန္းေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းႏွင့္ ေက်းရြာေဆးေပးခန္းတို႔အား သြားေရာက္ၿပီး ျခင္ေဆးမ်ားဖ်န္းေပးခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

တင္စိုး(ပဲခူး)