ပြင္႕ျဖဴၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင္႕ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ရပ္/ေက်းေကာ္မတီမ်ားႏွင္႕ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး

 

ပြင့္ျဖဴ စက္တင္ဘာ ၁၁

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ပြင့္ျဖဴ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ ဝင္မ်ားႏွင့္ ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠ႒ မ်ား လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝး ကိုယမန္ေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီက ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီ႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမ တြင္က်င္းပရာအစည္းအေဝးကုိ ၿမိဳ႕ နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးဆန္း ထြန္း၊ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးသန္းကုိ၊ ဦးတင္ဝင္းေမာင္၊ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးႏွင့္ ရပ္/ေက်း ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားတက္ ေရာက္ၾကသည္။

အစီအစဥ္အရ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးဆန္း ထြန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား မွ ႏိုင္ငံေတာ္၏လက္ရွိျဖစ္ေပၚေန သည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊လံုျခံဳ ေရးအေျခအေနမ်ားကိုေဆြးေႏြးၿပီး တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ရပ္/ ေက်းဥကၠ႒ႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ မိမိတို႕ေဒသ၏အေျခအေနမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရ သည္။

ႏြယ္နီႏိုင္(ေခ်ာက္)