ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ အမ်ဳိးသမီးညီလာခံကုိ ႀကိဳဆိုေထာက္ခံေသာအားျဖင့္ စာေရးကိရိယာမ်ား လွဴဒါန္း

 

ပန္းတေနာ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၁

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး မအူပင္ခ႐ိုင္ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္မင္းသန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ဳိးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚခင္မိုးေအးႏွင့္ ႐ံုးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးညီလာခံ (၂ဝ၁၈) အားႀကိဳဆိုေထာက္ခံသည့္အေနျဖင့္ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ ဆပ္ေသေက်းရြာအုပ္စု ဘုရားႀကီးေဒါင့္ေက်းရြာရွိ ေရႊဇင္ေအးဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးမူလတန္း (လြန္) ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုံးဗလာစာအုပ္ မ်ားလွဴဒါန္းပြဲကုိ ယေန႔နံနက္၁ဝနာရီက အဆိုပါေက်ာင္းတြင္ျပဳလုပ္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ခိုင္ၿဖိဳး(ပန္းတေနာ္)