ကနီၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ကမၻာ့ေရွးဦးျပဳစုျခင္းေန႔ စာစီစာကံုးၿပိဳင္ပြဲဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္

 

ကနီ စက္တင္ဘာ ၁၁

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ယင္းမာခ႐ိုင္ ကနီၿမိဳ႕နယ္ တြင္က်င္းပေသာ ၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ေျခနီအသင္း ကမၻာ့ေရွးဦးျပဳစုျခင္းေန႔စာစီစာကံုးႏွင့္ က်ပန္းစကားေျပာ ၿပိဳင္ပြဲ ဆုေပးအခမ္းအနားသို႔ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီ ဥကၠ႒ဦးက်န္ထြန္းႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးေဒၚမာမာဦးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ စာစီစာကံုးၿပိဳင္ပြဲ၌ဆုရရွိသည့္ ေက်ာင္း သားမ်ားအား ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္းအစီအစဥ္တြင္ ပထမဆုရရွိ ေသာေက်ာင္းသားအား ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးက်န္ထြန္းကလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယဆုႏွင့္တတိယ ဆုရရွိေသာေက်ာင္းသားမ်ားကို အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚမာ မာဦး(အမ်ဳိးသမီးတာဝန္ခံ)ကလည္းေကာင္းအသီးသီး ဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္ေပးခဲ့ၾကသည္။

ေအာင္မ်ဳိးထြန္း(ကနီလူငယ္)