ေကာလင္းၿမိဳ႔နယ္ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင္႕ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီ ေရွ႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

 

ေကာလင္း စက္တင္ဘာ ၁ဝ

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ေကာ လင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ေရွ႕လုပ္ငန္း စဥ္မ်ား ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲကုိ ၿမိဳ႕ နယ္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအစည္းအေဝး ခန္းမ၌ ယမန္ေန႔မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီ က က်င္းပခဲ့သည္။

ေရွးဦးစြာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္းဦးႏွင့္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္စုိးႏုိင္တုိ႔ကအသီးသီးေဆြး ေႏြးေျပာၾကားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္လာ ၾကသူ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား က မိမိတုိ႔ေဆာင္ရြက္ထားရွိေသာ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားကုိေဆြးေႏြးတင္ျပ ၾကၿပီး ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ညိႇ ႏႈိင္းေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾက သည္။ အစည္းအေဝးသုိ႔ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠ႒မ်ား ႏွင့္ပါတီဝင္မ်ားစုံညီစြာတက္ေရာက္ ခဲ့ၾကၿပီး မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ၿပီး ဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စုိင္းလူမင္း