ကခ်င္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ အမွတ္ (၂) မွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ

 

ျမစ္ႀကီးနား၊ စက္တင္ဘာ ၁ဝ

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီကို ကိုယ္စားျပဳ၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ အမွတ္ (၂) မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ဦးဆီဟူးေဒြ႕သည္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ယမန္ေန႔ ညေန ၅ နာရီတြင္ ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕ ရမ္ပူရပ္ကြက္မွ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအား သြား ေရာက္ေတြ႕ဆုံကာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ အေပၚ အမွန္တကယ္ထားရွိေသာ သေဘာထားမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။
ထို႔ေနာက္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္အႏိုင္ရရွိေရးအတြက္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံကာ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝင္းေအာင္(မိုးေကာင္း)