ျပည္ေထာင္စုျကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြြြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီ ပါတီ၏မူ၀ါဒ သေဘာထားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတင္ျပျခင္း

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးပိုက္ေထြးက ပါတီ၏ မူဝါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ညပိုင္းတြင္ ေရဒီယိုႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္မ်ားမွ ေဟာေျပာတင္ျပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ေဟာေျပာတင္ျပခ်က္ အျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။

ခ်စ္ခင္ေလးစားအပ္ပါေသာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား…

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစလို႔ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းရင္း မဂၤလာပါလို႔ ဂါရဝျပဳႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟို အတြင္းေရးမွဴး ဦးပိုက္ေထြးျဖစ္ပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီဟာ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကို ဦးထိပ္ထားတဲ့ ပါတီျဖစ္သလို ဒီမိုကေရစီအေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို စည္း စနစ္က်နစြာ အေလးထားေဖာ္ေဆာင္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး၊ တန္းတူညီ မွ်ေရး၊ တရားမွ်တေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ အမ်ဳိးဂုဏ္၊ ဇာတိ ဂုဏ္တိုးတက္ျမင့္မားေရးအတြက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေနတဲ့ပါတီ လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကို ပိုမို ထိေရာက္စြာ ေဖာ္ေဆာင္လိုတဲ့အတြက္ ”၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲ”မွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားရဲ႕ အဆံုး အျဖတ္ကို ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္စြာ ခံယူသြားမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း ဦးစြာ တင္ျပလိုပါတယ္။
မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား…
ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီဟာ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတာ္သစ္တည္ေဆာက္ေရး မွာ မွန္ကန္တဲ့မူဝါဒမ်ားနဲ႔အညီ လက္ရိွအေျခအေနမ်ားနဲ႔ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြရိွတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ယခင္ကရရိွခဲ့တဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေကာင္း မ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး ျပည္သူ႕အက်ဳိးကုိ က်ရာေနရာက ထမ္းေဆာင္ ေနတဲ့ပါတီျဖစ္ပါတယ္။ အမိႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးအဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးနဲ႔ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံး ညီညြတ္ေရးတုိ႔ကုိ အမ်ဳိးသားေရးတာဝန္အျဖစ္ ခံယူပါတယ္။ ေအးခ်မ္း သာယာၿပီး ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္တဲ့ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္အျဖစ္ အစဥ္ထာဝရရပ္တည္ႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္သူတုိ႔ရဲ႕ဆႏၵ သေဘာထား မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ အသင့္ရွိေနပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီ ႏုိင္ငံေတာ္တာဝန္ယူခဲ့စဥ္အခါကလည္း ႏုိင္ငံ ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးနဲ႔ ဒီမုိကေရစီေရးစတဲ့က႑အသီး သီးမွာ တုိးတက္မႈေတြရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ခဲ့တာကုိ ျပည္သူ အားလုံး သိရွိခံစားခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား…

ယေန႔အခ်ိန္အခါဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီအစုိးရလက္ထက္က အုတ္ ျမစ္ခ်ေပးခဲ့တဲ့ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအဆင့္ဆင့္ တုိးတက္ခုိင္ မာေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ ဆက္လက္တုိးတက္ေရး၊ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘဝ ပုိမုိျမႇင့္တင္ ႏုိင္ေရးတုိ႔ကုိ မ်က္ျခည္မျပတ္ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔အတူ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ထိပါးလာမယ့္ ျပည္ပ စြက္ဖက္မႈမ်ားကုိလည္း စစ္မွန္တဲ့မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္အေျခခံအားေတြနဲ႔ တြန္းလွန္ရမယ့္အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီအေနနဲ႔ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္လက္တြဲၿပီး စစ္မွန္တဲ့မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ကုိအေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ ထက္ျမက္ေရး၊ တုိင္းရင္းသားအားလုံးရဲ႕ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား တုိးတက္ေရး၊ အနာဂတ္ဘဝသာယာေျဖာင့္ျဖဴးေရးတုိ႔ကုိ အထူးအေလး ေပးေဆာင္ရြက္လုိပါတယ္။ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ႏုိင္ငံ ေတာ္ႀကီး အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားေရးကုိ ေရွး႐ႈ ၿပီး ေရြးခ်ယ္ေပးၾကပါလုိ႔ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္။

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား…

ျဖတ္သန္းလာခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ မွာ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူ႕အက်ဳိးသယ္ပုိးႏုိင္မယ့္သူ၊ အမ်ဳိး သားအက်ဳိးစီးပြား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မယ့္သူမ်ားကုိသာ သုံးသပ္ဆုံးျဖတ္ ၿပီး ျပည္သူ႕ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဆႏၵမဲေပး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ ပါတယ္။ ဒီလုိေရြးခ်ယ္ရာမွာ လူမွန္ေနရာမွန္ျဖစ္ေအာင္ လူေတာ္လူ ေကာင္းမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ေပးႏုိင္မွသာ မိမိတုိ႔ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားျပည့္ဝ ႏုိင္ၿပီး မိမိတုိ႔ေရြးခ်ယ္မႈအတြက္လည္း အၿမဲတမ္းဂုဏ္ယူေနႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား ေရြးခ်ယ္လုိက္တဲ့ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားဟာ ကုိယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာနယ္ေျမေဒသရဲ႕ အက်ဳိးကုိ အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းရွိသူမ်ား ျဖစ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္ရာမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္မယ့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းရဲ႕ အရည္အခ်င္းနဲ႔ ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ပါတီရဲ႕မူဝါဒမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာဖုိ႔လုိပါတယ္။ အနာဂတ္ကာလ အတြက္ ပစၥဳပၸန္နဲ႔ အတိတ္ကာလေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိလည္း ႏႈိင္း ယွဥ္ေလ့လာသုံးသပ္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ မိမိေဒသအက်ဳိးကုိ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း၊ မည္သည့္ကုိယ္စားလွယ္က အေျပာနဲ႔မဟုတ္၊ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္ဆိုတာ ျပည္သူမ်ား ကိုယ္တိုင္သိရွိခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ စနစ္ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု၊အစိုးရတစ္ဖြဲ႕နဲ႔တစ္ဖြဲ႕အတြင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုႏိႈင္းယွဥ္ ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး ဆႏၵ၊ေဒါသ၊ဘယာ၊ေမာဟဆိုတဲ့ ဂတိစြဲ၊ပုဂၢိဳလ္စြဲ ကင္းစြာျဖင့္ ကုိယ့္ႏုိင္ငံတည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးနဲ႔ ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားအက်ဳိးစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေကာင္းဆံုးသယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကိုသာ မွန္ကန္စြာ ေရြးခ်ယ္ေပးၾကပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီအေနနဲ႔ ပါတီရဲ႕မွန္ကန္တဲ့မူဝါဒမ်ားကို မွတ္ ေက်ာက္တင္ခံႏိုင္သလို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ လည္း မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားနဲ႔ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္၊ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈအသစ္မ်ားနဲ႔ ျပည္သူ႕အက်ဳိးကို စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္မယ့္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝတဲ့ မ်ဳိးဆက္သစ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္သူကယံုၾကည္လို႔ ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးခဲ့တဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ ရွိတဲ့အင္အားနဲ႔ ျပည္ပရဲ႕ ဗိုလ္က်စြက္ဖက္မႈကို ကာကြယ္ေနၾကပါတယ္။ ႏုိင္ငံသား မဟုတ္သူေတြနယ္ေျမလုလာမွာကို တားဆီးေနၾကပါတယ္။ ျပည္သူ႔ စီးပြားဘဝအတြက္ မတရားတဲ့ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈကို ႐ုပ္သိမ္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲဝင္ေနၾကပါတယ္။ ျပည္သူ႔ဘဝလံုျခံဳေအးခ်မ္းေရး အတြက္ အၾကမ္းဖက္မႈကို အျမစ္ျဖတ္ဖို႔ေတာင္းဆိုေနၾကပါတယ္။ အလားတူ ပါတီအေနျဖင့္လည္း လႊတ္ေတာ္ျပင္ပကေန ျပည္သူ႕အက်ဳိး အတြက္ ေထာက္ျပေျပာဆိုလ်က္ရွိတဲ့အျပင္ ပါတီရဲ႕သေဘာထား ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ေပးလ်က္ရွိတာကိုလည္း ျပည္သူအားလံုး အသိျဖစ္ပါတယ္။
ယခုအခါ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီရဲ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္သူ မ်ား နားလည္သေဘာေပါက္လာၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီကို ယံုၾကည္ အားကိုးမႈအျပည့္နဲ႔ ပါတီဝင္အသစ္ေတြ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ အသီးသီးမွာ အမ်ားအျပားဝင္ေရာက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ယခုလို ယံုၾကည္အားေပးေထာက္ခံမႈမ်ားကို လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားဆီအထိ သယ္ေဆာင္သြားႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီ အေနနဲ႔ကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏုိင္ငံသားမ်ားရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ဆိုလွ်င္”မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္မဆုိ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားဖို႔အသင့္ရွိေနပါတယ္” ျပည္သူ႕ေကာင္းက်ဳိး သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ ရန္သူမရွိ၊ မိတ္ေဆြသာရွိတယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ကိုကိုင္စြဲထားပါတယ္။ လုပ္အားၿပိဳင္ျခင္း၊ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ၿပိဳင္ျခင္း၊ ျပည္သူ႕အေပၚ သစၥာ တရားၿပိဳင္ျခင္းတို႔ျဖင့္သာ နည္း လမ္းတက် ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းတင္ျပအပ္ ပါတယ္။

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား…

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာ အႏိုင္နဲ႔အ႐ႈံးဒြန္တြဲေနပါတယ္။ မည္သည့္ ရလဒ္ပဲရပါေစ၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီကို ယံုၾကည္စြာေထာက္ခံေပးမယ့္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားကို ႀကိဳတင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီဟာ ျပည္သူတို႔ရဲ႕ယံုၾကည္ေထာက္ခံမႈနဲ႔ ရွင္သန္ေနတာျဖစ္လို႔ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ျပည္သူ႕အနာဂတ္အတြက္ ပိုမိုတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။ အမ်ဳိးသားေရးကိုအစဥ္ထာဝရဦးထိပ္ထားတဲ့ ပါတီျဖစ္တဲ့အတြက္လည္း-
”ကမၻာတည္သေရြ႕ ျမန္မာျပည္ရွိေနရပါမယ္
ျမန္မာျပည္ရွိေနသေရြ႕ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရွိေနမွာျဖစ္သလို
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရိွေနသမွ်
အမ်ဳိးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ မညႇိဳးႏြမ္းေစရ
ျမန္မာျပည္နယ္နိမိတ္ မေျပာင္းလဲေစရ
ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ ဗိုလ္က်စိုးမိုးမႈမခံေစရ”
လို႔ ေလးနက္စြာအာမခံပါတယ္။
ျပည္သူ႕အတြက္ ေစတနာ၊ လုပ္အား၊ သစၥာတရားနဲ႔ အေတြ႕အၾကံဳ ျပည့္ဝရင့္က်က္တဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီကို ယံုၾကည္စြာပူးေပါင္းလက္တြဲ ၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္။
ခ်စ္ခင္ေလးစားအပ္ပါေသာ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား…
ေရြးေကာက္ပြဲမွာပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနနဲ႔ ၄င္းတို႔ရဲ႕မူဝါဒမ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲ ကတိကဝတ္မ်ားအျဖစ္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားထံ ႀကိဳတင္ အသိေပးအဆံုးအျဖတ္ခံယူေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ကိစၥမ်ားကိုသာ စိတ္ေကာင္းေစတနာမွန္ျဖင့္ ႐ိုးသားစြာကတိကဝတ္ျပဳမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီအေနနဲ႔-

အမ်ဳိးသားေရးနဲ႔ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား တိုးတက္ခိုင္မာေရး ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။
* လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက ေပးအပ္ထားတဲ့အတိုင္း ရရွိခံစားေစရပါမယ္။
* ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီအစိုးရလက္ထက္က စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။
* ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံတဲ့ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ထူေထာင္ႏိုင္ေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။
* ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ပိုင္နက္နယ္ေျမ တစ္လက္မမွ် မည္သို႔ေသာအေၾကာင္း ေၾကာင္းေၾကာင့္မွ် ဆံုး႐ႈံးေလ်ာ့ပါးျခင္းမရွိေအာင္ တာဝန္ယူေဆာင္ ရြက္သြားပါမယ္။
* စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးအပါအဝင္လူမႈစီးပြားဘဝ လက္ရွိ အေျခအေနထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားပါမယ္။
* လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အခြန္အေကာက္ဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။
* ျပည္ေထာင္စုဖြားတိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုးပိုင္ဆုိင္ၾကတဲ့ ျမန္မာ တို႔ရဲ႕မ်ဳိး႐ိုးဂုဏ္သိကၡာျမင့္မားတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။
* အေျခခံဥပေဒကခြင့္ျပဳထားတဲ့ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ မူလအခြင့္အေရး မ်ားကို အျပည့္အဝခံစားႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။
* လက္ရွိအေျခအေနထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ျပည္သူ႕လံုျခံဳေရး၊ တရား ဥပေဒစိုးမုိးေရးနဲ႔ ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးတို႔ကို ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေပးသြားပါ့မယ္ လို႔ ကတိကဝတ္ျပဳရင္း…
”ျပည္သူ႕အနာဂတ္ ပိုမိုေတာက္ပဖို႔
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးနဲ႔လက္တြဲစို႔”
လို႔ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္လုိက္ပါတယ္။

အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။