ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ရပ္ေက်း ပံုမွန္လပတ္တြ႕ ဆုံပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

 

ပ်ဥ္းမနား၊ စက္တင္ဘာ ၉

ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ရပ္/ေက်းပံုမွန္လပတ္ေတြ႕ဆုံပြဲ (၉/၂ဝ၁၈) အခမ္းအနားကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၁ နာရီအထိ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုးအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားသို႔ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚဝင္းဝင္းသီႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်း (၃၆) အုပ္စုမွ ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠ႒မ်ား ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား စုံလင္စြာ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
အစီအစဥ္အရ ပထမဦးစြာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚဝင္းဝင္းသီ က ပါတီစည္း႐ံုးေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္တူးေအာင္က စည္း႐ုံးေရးႏွင့္ပတ္သက္သည္မ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးထက္မင္းေအာင္က မိမိတို႔ အုပ္စုအတြင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈသတင္း၊ ထူးျခားသတင္း၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္သတင္းမ်ားကုိအခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ျပန္လည္ တင္ျပေပးရန္ကို လည္းေကာင္း လမ္းညႊန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ရပ္ကြက္ / အုပ္စု ပါတီဥကၠ႒ တာဝန္ေပးအပ္ပြဲ က်င္းပခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာသည့္ ရပ္/ေက်းဥကၠ႒မ်ား၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ရပ္/ေက်းဥကၠ႒မ်ား၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ားအား ပါတီဝတ္စုံပုဆိုးမ်ားကို ကံစမ္းမဲေဖာက္ကာ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထက္ဦး(ပ်ဥ္းမနား)