ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးသင္တန္းပို့ခ်

 

လိြဳင္ေကာ္ စက္တင္ဘာ ၉

ကယားျပည္နယ္ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဦးစီး ၍ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးသင္တန္း ကို ယမန္ေန႔နံနက္ ၁၁ နာရီက လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ႏြားလဝိုးေက်းရြာ အုပ္စု လယ္ထြဲေက်းရြာ အမွတ္-၁၄၃ ႏြားလဝိုးေက်းရြာအုပ္စု ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေမာင္ယား ေနအိမ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ခဲ့သည္။

ပထမဦးစြာ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္နယ္ယာယီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ျမင့္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ျပည္နယ္ေကာ္ မတီဝင္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံ ဦးတင္ဦးႏွင့္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေရႊ တို႔က အသီးသီး ေဆြးေႏြးသည္။

ထို႔ေနာက္ ႏြားလဝိုးေက်းရြာ အုပ္စုအတြင္းရွိ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံ ေရးမ်ားကိုစိတ္ဝင္စားသူ လူငယ္ ေမာင္မယ္မ်ားအားျပည္သူ႕ဆက္ဆံ ေရးအေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ျမန္မာ ႏိုင္ငံျဖစ္စဥ္မ်ားအေၾကာင္းအား ပ႐ို ဂ်က္တာျဖင့္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၿပီး နည္းစနစ္မ်ားကို ျပည္သူ႕ဆက္ဆံ ေရးတာဝန္ခံ ေဒၚဗ်ားျမာေမာင္ႏွင့္ ေဒၚေမာ္ေမာ္ခိုင္တို႔က သင္တန္းသားသင္တန္းသူမ်ားကို ပါတီ၏ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးရာ မ်ားကို အေသးစိတ္အျပန္အလွန္ လက္ေတြ႕သင္ၾကားေဆြးေႏြးပုိ႔ခ်ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသင္တန္းသို႔ကယားျပည္ နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္နယ္ ယာယီအတြင္းေရးမွဴးဦးေက်ာ္ျမင့္၊ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ လိြဳင္ေကာ္ ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံဦးတင္ဦး၊ျပည္နယ္ ေကာ္မတီဝင္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး တာဝန္ခံမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေဒၚဗ်ား ျမာေမာင္ႏွင့္ ေဒၚေမာ္ေမာ္ခိုင္၊ လိြဳင္ေကာ္ခ႐ိုင္ ေကာ္မတီဝင္ဦးစူး ရယ္၊ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေရႊ၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးကူးရယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ေဒၚႏွင္းႏွင္းရီႏွင့္ေဒၚခင္သႏၲာထြန္း၊ ကယားျပည္နယ္ လူငယ္ေရးရာ လႈပ္ရွားမႈ ဒုတာဝန္ခံေမာင္ေအာင္ ေက်ာ္ျမင့္၊ ႏြားလဝိုးေက်းရြာအုပ္စု အတြင္းရွိ လယ္ထြဲရြာ၊ ထီရိရြာ၊ ကုန္းဆြတ္ရြာ၊ ေက်ာက္ႀကီးရြာ၊ ပဒါးေညးရြာႏွင့္ ေဒါေပၚကလဲ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားရွိ ဘုရားနီရြာမွ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးရာမ်ားကုိ စိတ္ ဝင္စားသူလူငယ္ေမာင္မယ္ စုစု ေပါင္းသင္တန္းသား ၆ဝ တက္ ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။