ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး ပါတီဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ဒုတိယေန႔လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

 

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၅

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဒုတိယေန႔လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးအမွတ္စဥ္(၃/၂ဝ၁၈)ကုိ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီခြဲက ေနျပည္ေတာ္ပါတီဌာနခ်ဳပ္ အစည္းအေဝးခန္းမ(၁)၌ ဆက္လက္က်င္းပသည္။ အစီအစဥ္အရ ပါတီဗဟိုအတိုင္ပင္ခံမ်ားက လုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ားအား ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကသည္။ ယင္းေနာက္ ေကာ္မတီမ်ား၊ ဌာနႀကီးမ်ားႏွင့္ေရးရာေကာ္မတီတာဝန္ခံမ်ားက မိမိတို႔က႑အလုိက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈအေျခအေနမ်ား ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။
ဆက္လက္၍ ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဦးသက္ႏုိင္ဝင္း က ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ျခံဳငံုသံုးသပ္ၿပီး လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို ေဆြးေႏြးမွာၾကားၿပီးေနာက္ ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးျမတ္ဟိန္းက လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္စြက္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး သည္။ ထို႔ေနာက္ ပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးက နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားကာ အစည္းအေဝးကို ညေန ၅ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆံုးခဲ့သည္။
အစည္းအေဝးသို႔ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးႏွင့္အတူ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးျမတ္ဟိန္း၊ အေထြ ေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္ဝင္း၊ ဗဟိုအတိုင္ပင္ခံမ်ား၊ ဗဟို အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။