ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ အမ်ိဳးသမီးညီလာခံအႀကိဳ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ က်ငး္ပ

 

၆.၉.၂၀၁၈ ေန႔ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အမ်ိဳးသမီးညီလာခံအႀကိဳ နွီးေနွာဖလွယ္ပြဲကို ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးခန္းမ၌ ယေန႔က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားကို နိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းသီဆိုၿပီး စတင္ခဲ့ပါသည္၊ အခမ္းအနားသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး တိုင္းပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုနွင့္ တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခရိုင္ပါတီဥကၠဌဦးဝင္ၾကည္နွင့္ ခရိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးလင္းေဇာ္မင္းနွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပါတီအမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လူငယ္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕မ်ားနွင့္ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠဌမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ တိုင္းပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ အမ်ိဳးသမီး စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လက္ က်င္းပၾကပါသည္။

H H A