ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေအာင္ႏုိင္ေရး အစည္းအေဝးျပဳလုပ္

 

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေအာင္နိုင္ေရးအစည္းေဝးကို ၿမိဳ႕နယ္ပါတီရံုးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။
အဆိုပါအစည္းအေဝးသို႕ တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ ဦးေအာင္နိုင္ဦး၊ ခရိုင္္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးဝင္းလိႈင္ၿငိမ္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေအာင္နိုင္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠဌမ်ား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
ယင္းအစည္းေဝးကို (၅.၉.၂၀၁၈) ရက္ေန႕ နံနက္ (၉:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္းအင္းအား (၄၀) ဦးျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။